SAWAD ขึ้นแท่นหุ้นยั่งยืน THSI กลุ่มการเงิน ย้ำภาพโตมั่นคงด้วยหลัก ESG

51

มิติหุ้น – SAWAD ขึ้นแท่นหุ้นยั่งยืน THSI กลุ่มธุรกิจการเงิน ประจำปี 2565 ‘ธิดา แก้วบุตตา’ เผยภาคภูมิใจที่ผ่านการประเมินร่วมกับอีก 170 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เชื่อการดำเนินธุรกิจบนความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม โปร่งใส ชัดเจน จะนำพาองค์กรสู่ความมั่นคง และเกิดการลงทุนอย่างยั่งยืน

ธิดา แก้วบุตตา ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ  SAWAD เปิดเผยว่า ศรีสวัสดิ์ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความต้องการ และความคล่องตัวในการใช้ชีวิตของผู้คนผ่านธุรกิจต่างๆ ของเครือศรีสวัสดิ์ ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ ธุรกิจสินเชื่อบ้านและที่ดิน ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ และธุรกิจประกัน ตามแนวคิด “สินเชื่อและประกันครบ จบที่ศรีสวัสดิ์” ตอบทุกโจทย์ความต้องการ ซึ่งทาง ศรีสวัสดิ์ ตั้งใจท้าทายองค์กรมากยิ่งขึ้นในทุกๆ การเติบโต ด้วยความมุ่งมั่นในการเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืนไปพร้อมกับทุกคน โดยยึดการดำเนินงานต่างๆ ควบคู่กับหลักการ ESG (Environmental, Social, Governance) รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลอีกด้วย และเมื่อศรีสวัสดิ์ ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ THSI (Thailand Sustainability Investment) ประจำปี 2565 กลุ่มธุรกิจการเงิน ร่วมกับอีก 170 บริษัทในธุรกิจอื่นๆ จากการประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ถือเป็นรางวัลที่บริษัทรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก

นอกจากการดำเนินงานบนความตั้งใจให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนกับทุกๆ มิติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่ธุรกิจของทางศรีสวัสดิ์แล้ว เรายังคาดหวังให้เกิดการลงทุนอย่างยั่งยืน สำหรับกลุ่มนักลงทุน และพันธมิตรคู่ค้าต่างๆ ของเราเช่นกัน ซึ่งบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนต้องมีคะแนนผ่านร้อยละ 50 ในแต่ละมิติ และผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด เช่น การประเมินคุณภาพรายงานด้านบรรษัทภิบาล (CGR) ผลประกอบการด้านกำไรสุทธิ และส่วนของผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของ บจ. และการไม่สร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เป็นต้น โดยมีคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืนเป็นผู้กลั่นกรองให้มีความโปร่งใสตลอดกระบวนการ

รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2558 โดยมี บจ. เข้าร่วมและผ่านการประเมินเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ในปี 2565 มีบริษัทได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ถึง 170 บริษัท สะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ บจ. ในขณะเดียวกันผู้ร่วมตลาดทุกกลุ่มให้ความสำคัญกับเรื่องความยั่งยืนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทุนที่มีความตื่นตัวและลงทุนอย่างยั่งยืน โดยนำข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) มาใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ควบคู่ไปกับข้อมูลผลประกอบการทางการเงิน นอกจากนี้ ผู้ลงทุนสถาบัน โดยเฉพาะกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้นำรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ไปใช้ในการพิจารณาคัดเลือกหุ้นที่จะลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุนยังนำปัจจัย ESG รวมถึงรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ไปใช้ในการวิเคราะห์ และให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนผ่านบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ตามแนวทางในการลงทุนอย่างยั่งยืน

 

@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp