“ทานตะวันอุตสาหกรรม” รับรางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม ระดับ Silver ประจำปี 2564

84

มิติหุ้น – บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ THIP ผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์มาตรฐานระดับสากล โดยมี นางศศิวิญญ์ อัครพิธานันท์ ผู้จัดการแผนกมาตรฐาน เป็นผู้แทนบริษัท เข้ารับรางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม (Eco Factory+SV) ระดับ Silver ประจำปี 2564 จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ถือเป็นการตอกย้ำการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่คำนึงถึงมิติความสมดุลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตโดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ไม่ก่อให้เกิดของเสียจากกระบวนการผลิต พร้อมยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและท้องถิ่น ตลอดจนการสร้างคุณค่าทางสังคม เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการเป็นเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฏฐพงษ์ จุลาเกตุโพธิชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นผู้มอบรางวัล ในงานพิธีมอบรางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม (Eco Factory+SV) ประจำปีงบประมาณ 2564 และ 2565 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพมหานคร

 

 

@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp