พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเส้นทางการศึกษาสู่อาชีพบริหารทรัพยากรอาคาร

75

มิติหุ้น   –  บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ให้การต้อนรับคณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) สำหรับการเปิดหลักสูตรทวิภาคี คณะเทคนิคการจัดการอาคาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน / นักศึกษา / ประชาชนผู้ที่สนใจสาขาวิชาชีพได้เพิ่มวุฒิการศึกษา รวมถึงการฝึกปฏิบัติงานตามสายอาชีพจากผู้มีประสบการณ์จริงให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน พลัสฯ พร้อมเป็นกำลังเสริมอันเข้มแข็งในการมุ่งมั่นผลิตบุคลากรคุณภาพโดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน PLUS Eduplex ที่จะส่งต่อองค์ความรู้และประสบการณ์จริงในการฝึกงานให้กับนักศึกษาก่อนที่จะเข้าสู่การทำงานจริง

นายชาญ ศิริรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรอาคารและวิศวกรรม บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  เป็นตัวแทนบริษัทฯในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีดร.จุฑามณี ไกรคุณาศัย ผู้อำนวยการและหัวหน้าโครงการความร่วมมือฯ เป็นตัวแทน เพื่อสร้างความร่วมมือในการช่วยส่งเสริมการศึกษา สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาภายใต้ โครงการ  PLUS ให้น้อง เด็กๆ ทุกคนมีโอกาสทางการศึกษาอย่างยั่งยืน  ณ  สิริ แคมปัส  เมื่อเร็วๆ นี้

@mitihoonwealth

https://lin.ee/cXAf0Dp