SE ผู้ถือหุ้นเฮ! ได้จัดสรรไอพีโอ UBA

158

มิติหุ้น – SE โดย เกริก ลีเกษมรองประธานบริหาร เปิดเผยว่า บอร์ดบริษัทมีมติกำหนดกรอบและสิทธิของผู้ถือหุ้นบริษัท ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นไอพีโอ ของ บมจ.ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ (UBA)ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท Pre-emptive Right จำนวนทั้งสิ้น 10.2 ล้านหุ้น โดยอนุมัติให้วันที่ 3 พ.ย.65 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท(Record Date)ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว

เข็น UBA เข้าตลาดหนุนเงินทุน SE

ทั้งนี้ UBA คือธุรกิจบำบัดน้ำเสียในเขต กทม. ที่เกิดจากการ JV ระหว่าง SE กับ NWR  ซึ่ง SE ถือ UBA สัดส่วน 40% โดย UBA จะทำการขาย IPO จำนวน 170 ล้านหุ้นคิดเป็น 28.33% ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด เพื่อทำเงินที่ระดมทุนได้ไปขยายธุรกิจ คาดจะส่งผลให้ SE มีมูลค่าเงินทุนที่โตขึ้น

“คาดกำไรทั้งปี 65

เติบโตกว่า 100%

ด้านนักวิเคราะห์จึงประเมินว่า SE เป็นหุ้นซ่อนค่า จากการ Spin-Off หุ้น UBA แล้ว ยังจะรับรู้กำไรจากการซื้อ บริษัท KESSEL ธุรกิจจำหน่ายท่อคุณสมบัติพิเศษใช้ในโรงงานขนาดใหญ่ราวปีละ 30-40 ลบ. และเมื่อรวมกำไรธุรกิจหลักจะหนุนกำไรทั้งปีราว 60-70 ลบ.โตกว่าปีก่อน 100% หากประเมิน PE 15 เท่าราคาควรอยู่ที่ 2.25 บ.

 

 

@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp