ตัวแทนไทยประกันชีวิตรับรางวัล TNQA ประจำปี 2565

24

มิติหุ้น  –  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  และดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2565 (Thailand National Quality Awards: TNQA 39th) ซึ่งตัวแทนของบริษัทฯ ได้รับรางวัลรวม 185 คน โดยมีนายนิติพงษ์  ปรัชญานิมิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และ Chief Marketing Officer ให้การต้อนรับ ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

@mitihoonwealth

https://lin.ee/cXAf0Dp