สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การสนับสนุนการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก (รอบสุดท้าย) ปี 2022 กับ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)

77

มิติหุ้น  –  นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (14 พ.ย. 2565) การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การสนับสนุนการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก (รอบสุดท้าย) ปี 2022 ระหว่าง

สำนักงาน กสทช. กับ กกท. ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ได้สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ในการซื้อลิขสิทธิ์จำนวน 600 ล้านบาท เพื่อให้ กกท. นำไปใช้ซื้อลิขสิทธิ์การแข่งขันดังกล่าว โดยการสนับสนุนการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและคนด้อยโอกาส สามารถเข้าถึงและรับชมการแข่งขันฟุตบอลโลก (รอบสุดท้าย) ปี 2022 ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและโอกาสในการได้สิทธิ์การถ่ายทอดการแข่งขัน โดยออกอากาศผ่านกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ทุกประเภทที่อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงาน กสทช. ที่ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ สำหรับ กกท.  สามารถสนับสนุนให้ประชาชนมีโอกาสรับชมการแข่งขันกีฬาที่สำคัญ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬา

นายไตรรัตน์ กล่าวว่า หลังจากที่ประชุม กสทช. มีมติสนับสนุนการซื้อลิขสิทธิ์ กกท. มีหน้าที่ต้องจัดหางบประมาณส่วนที่ขาดเพื่อให้ครอบคลุมการซื้อลิขสิทธิ์ทั้งหมด และลงนามในสัญญาการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก (รอบสุดท้าย) ปี 2022 กับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ให้แล้วเสร็จ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการซื้อลิขสิทธิ์ดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดตามข้อตกลงความร่วมมือระบุให้ กกท. ดำเนินการร่วมกับกองทัพบกและโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) ทั้งนี้ การสนับสนุนการซื้อลิขสิทธิ์ และการดำเนินงานของทั้งสองหน่วยงาน รวมถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมทุนการซื้อลิขสิทธิ์ เพื่อเป็นการสนับสนุนการรับชมรายการกีฬาที่สำคัญ เพื่อประโยชน์สาธารณะ และสร้างแรงจูงใจบันดาลใจให้กับเยาวชนและประชาชนหันมาสนใจกีฬาและใส่ใจสุขภาพของตนเองมากขึ้น

“สำนักงาน กสทช. หวังว่าการสนับสนุนการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก (รอบสุดท้าย) ปี 2022 ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งนี้ นอกจากจะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนและคนด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงการรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาสำคัญในระดับโลกโดยทั่วถึงและเท่าเทียมแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนให้มีการรับชม
เนื้อหารายการที่ถูกลิขสิทธิ์ และกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านงบประมาณสนับสนุนให้มีการจับจ่าย หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น” นายไตรรัตน์ กล่าว

@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp