AIS เดินหน้าดีล3BB หวังขึ้นเบอร์2เน็ตบ้าน

167

 

มิติหุ้น – AIS เดินหน้าซื้อ 3BB เสริมแกร่งเน็ตบ้าน โอกาสเติบโตก้าวกระโดด เผยทางเลือกใหม่ตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานของตนเอง รองรับการเติบโตในอนาคต

มิติหุ้น – ความคืบหน้าล่าสุด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์กรณีเข้าซื้อหุ้นในบริษัท ทริปเปิลทรี บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTTBB และซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน หรือ JASIF ว่า คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินการเข้าซื้อ TTTBB และ หน่วยลงทุน JASIF จำนวน 19% แม้ข้อเสนอในการขอปรับแก้ไขสัญญาเช่า และขอยกเลิกสัญญารับประกันรายได้จะไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของ JASIF เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ตามที่ AIS ได้เสนอก็ตาม

ทั้งนี้บริษัทได้พิจารณาจากความคุ้มค่าในระยะยาว จากการที่บริษัทสามารถขยายธุรกิจบรอดแบนด์อย่างก้าวกระโดด จากฐานลูกค้า 2 ล้านราย เป็น 4.4 ล้านรายทันที และจะสามารถใช้ประโยชน์จากโครงข่ายของ 3BB และ JASIF รวมถึงทีมงานติดตั้ง และช่องทางการขายที่ทำให้ประหยัดต้นทุนร่วมกันและสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้สามารถสร้างโอกาสในการเติบโต สร้างมูลค่าเพิ่ม และกระแสเงินสดที่มั่นคงให้แก่ AIS ได้ในระยะยาว

สำหรับสัญญาระหว่าง TTTBB และ JASIF จะมีอายุสิ้นสุดลงในต้นปี 2575 เท่านั้น ตามที่ผู้ถือหน่วย JASIF ไม่อนุมัติข้อเสนอการต่ออายุสัญญาเช่าไปอีก 6 ปี การแก้ไขสัญญาเช่าและการยกเลิกสัญญารับประกันรายได้ตามที่ AIS เสนอ ซึ่งการจะต่อสัญญาหรือไม่ จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ AIS ในอนาคต โดยความเหมาะสมของต้นทุนการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้ AIS และ 3BB คงความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะมีการพิจารณาหากว่ากองทุน JASIF สามารถลดค่าเช่าให้แก่ 3BB ได้อย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตาม JASIF ไม่สามารถเจรจาปรับลดค่าเช่าได้ หนึ่งในทางเลือกเพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาวของ AIS ได้แก่การจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานของตนเอง เพื่อให้สามารถแข่งขันด้านต้นทุนอย่างมีความเหมาะสมมากขึ้นและสนับสนุนการขยายโครงข่ายในอนาคต

สำหรับขั้นตอนต่อไป AIS จะดำเนินการขออนุญาตในการเข้าทำธุรกรรมจาก คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ก่อนที่จะลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นและหน่วยลงทุนดังกล่าว- โดย AIS คาดว่าธุรกรรมดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาส 1 ปี 2566

 

ด้านบล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ระบุว่า ดีลดังกล่าวถือเป็นดีลที่คุ้มค่าสำหรับ ADVANC เนื่องจาก TTTBB มีส่วนแบ่งตลาดอินเตอร์เน็ตบ้านเป็นอันดับ 2 รองจาก TRUE เพียงเล็กน้อย คือมีฐานลูกค้า 2.4 ล้านราย เมื่อรวมกับฐานลูกค้าอินเตอร์เน็ตบ้านของ ADVANC 2 ล้านราย  จะส่งผลให้ ADVANC มีฐานลูกค้าอินเตอร์เน็ตบ้านที่ 4.4 ล้านราย แข็งแกร่งใกล้เคียงกับ TRUE ที่ 4.9 ล้านราย รวมทั้งยังเป็นการขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ตบ้านทั่วประเทศแบบอัตโนมัติทันที และช่วยต่อยอดฐานลูกค้าบริการมือถือของ ADVANC ให้เพิ่มขึ้นด้วย จากกลยุทธ์การขายบริการพ่วงบริการมือถือ+บริการอินเตอร์เน็ตบ้าน+บริการคอนเทนต์ AIS Play ทั้งรูปแบบบนมือถือและ AIS PLAY BOX เชื่อมต่อทีวี หนุนการเติบโตที่แข็งแกร่งในระยะยาว  พร้อมประเมินราคาเป้าหมาย 235 บ./หุ้น

@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp