เคทีซีเชิญอาจารย์มทร.พระนครร่วมทริป “The Secret of พระนคร” หวังส่งต่อความรู้ประวัติศาสตร์แก่นักศึกษา

30

มิติหุ้น  –  นางสาวดวงกมล อินทรพราหมณ์ ผู้อำนวยการ – บริหารเงินและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เคทีซี กล่าวว่า “เคทีซีได้จัดกิจกรรม KTC PR Press Club : The Secret of พระนคร ตอน “เริงพระนครตะลอนสยามอารยะ” เป็นครั้งที่ ของปีนี้ โดยได้เชิญคณาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (วังนางเลิ้ง) เข้าร่วมในทริป เพื่อรับประสบการณ์ตรงจากการได้สัมผัสกับสถานที่จริงและเรื่องเล่าจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ธานัท ภุมรัช เลขานุการศูนย์ประวัติศาสตร์ข้อมูลชุมชนธนบุรี และผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ ด้วยหวังว่าคณาจารย์จะได้นำความรู้และเรื่องราวที่เป็นประโยชน์และเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สำคัญไปถ่ายทอดให้กับนักศึกษา เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่เคทีซีในฐานะองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตั้งใจสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีพ (Lifelong Learning) ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสังคมของเคทีซี

“กิจกรรมครั้งนี้เราได้ร่วมย้อนรอยความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมือง และการพัฒนาสยามสู่ความเป็นอารยประเทศในช่วงรัชกาลที่ และรัชกาลที่ กับ The Secret of พระนคร ตอน “เริงพระนครตะลอนสยามอารยะ” โดยเริ่มต้นเรื่องลับที่ “หอวชิราวุธานุสรณ์” รับรู้พระราชกรณียกิจในการพัฒนาประเทศช่วงรัชกาลที่ 6 ยุคต่อยอดสังคมสยามสู่ความเป็นสากล เรื่องราวของ “หลวงประดิษฐบาทุกา” ผู้ตัดฉลองพระบาทถวายรัชกาลที่ กับร้านเครื่องหนังฝีมือคนไทย “ร้านเซ่งชง” ซึ่งเปิดกิจการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ชมสาธิตการทำ “น้ำปรุง” เครื่องหอมไทยชั้นสูงที่ได้จากการสกัดกลิ่นหอมของดอกไม้หลายชนิด   ณ โรงแรม เดอะ ระวีกัลยา  แบงค็อก” อดีตเป็นเรือนของพระนมทัต พึ่งบุญ ณ อยุธยา ผู้อภิบาลรัชกาลที่ 6 เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ “บ้านพิบูลธรรม” ที่ครั้งหนึ่งรัชกาลที่ 6 เสด็จฯ ประทับ อาคารฝรั่งสองยุคที่มีจิตรกรรมงามจับตาโดยฝีมือจิตรกรเอกชาวอิตาเลียน ที่ฝากผลงานเรื่องรามเกียรติ์แห่งเดียวในสยามประเทศ ปิดท้ายที่ “สถานีรถไฟกรุงเทพ” กับประวัติศาสตร์การขนส่งทางรถไฟ สถาปัตยกรรมทันสมัย ในยุคนั้น รวมถึงต้นกำเนิดและเหตุผลของการสร้างขึ้นท่ามกลางบริบทสังคม  เศรษฐกิจ – การเมืองที่ทำให้ไทยทัดเทียมกับนานาประเทศ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า “ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคลพระนคร ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ดีมาก เพราะในบางสถานที่ บางแห่งก็ยัง   ไม่เป็นที่รู้จักหรือเข้าถึง เคทีซีได้พาเข้าไปเปิดมุมมองมิติใหม่ ซึ่งอาจารย์สามารถนำประสบการณ์ที่ได้ไปปรับใช้เพื่อให้ความรู้กับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้อย่างดี ทั้งการชี้พื้นที่ใหม่ๆ ในการเก็บข้อมูลหรือถ่ายทอดประวัติศาสตร์ เรื่องราววัฒนธรรมเดิมของเรา เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป”

ดร.ชัยวุฒิ ชัยฤกษ์ ผู้ช่วยคณบดี คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า “รู้สึกประทับใจกับกิจกรรมของเคทีซีมากๆ แต่ละสถานที่ที่ทางเคทีซีคัดสรรมาเป็นสถานที่ที่ดีมาก และมีสิ่งน่าสนใจมากมาย หลายๆ อย่างเราสามารถถอดเป็นบทเรียนนำไปถ่ายทอดให้กับนักศึกษา หรือนำนักศึกษามาชมตามรอยกิจกรรมของเคทีซี เพื่อสืบสานประวัติศาสตร์ต่อไป”

@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp