เฮียม้อ แจงยิบข้อสงสัย ก.ล.ต. กรณีหุ้น MORE

654

มิติหุ้น – นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บมจ.มอร์ รีเทิร์น หรือ MORE ได้ตอบข้อสงสัยกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จากเหตุการณ์ในช่วงวันที่ 10 – 11 พ.ย. 65 ขอชี้แจงเหตุผลในการพิจารณา ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA)

 

เนื่องจากราคาหุ้น MORE ที่มีความผันผวนมาโดยตลอด การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนด้วยราคาตลาดอาจไม่เหมาะสมอีกทั้ง จำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุนต้องนำมาใช้ตาม วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินในโครงการจัดงาน Rolling Loud ซึ่งเป็นการออกหุ้นเพิ่มทุนเพียงจำนวน 300 ล้านหุ้น

แต่ ณ ปัจจุบันตนเองถือหุ้นของบริษัท มากเป็นอันดับหนึ่งมีจำนวนมากกว่า 1,500 ล้านหุ้น หากราคาหุ้นลดลง 1 บาท จะใช้สิทธิซื้อหุ้นใหม่ได้ถูกลง 300 ล้านบาท ในขณะที่มูลค่าของหุ้นที่ตนถืออยู่ลดลง มากกว่า 1,500 ล้านบาท มีความสมเหตุสมผลอย่างไร เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้ส่งผลดีกับตนเลยทั้งในฐานะผู้บริหารและในฐานะผู้ถือหุ้น

 

บริษัท ได้รับเงินจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ MORE-W2 ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการลงทุนในครั้งนี้ได้ โดยยังไม่จำเป็นต้องทำรายการเพิ่มทุนในช่วงที่เหตุการณ์ในครั้งนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง  งบประมาณต้นทุนโครงการ Rolling Loud ทั้งหมดโดยประมาณมีจำนวน 899 ล้านบาท จำนวนเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ MORE-W2 มีประมาณ 691 ล้านบาทซึ่งอาจไม่เพียงพอ หากบริษัท ยกเลิกการทำรายการ แล้วเกิดการถอนตัวจากผู้ร่วมทุนเดิม จะทำให้บริษัทฯ หาผู้ร่วมทุนใหม่ได้ยากขึ้น

ดังนั้นทางบริษัทมีความจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มทุนต่อ ตามแผนการลงทุนเพื่อทำโครงการดังกล่าวให้สำเร็จเป็นไปตามแผนที่บริษัทกำหนดไว้ และ เพื่อรองรับเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้อีกทั้งการที่บริษัท มีเงินทุนที่มากพอจะทำให้บริษัทมีอำนาจในบริหารจัดการ โครงการดังกล่าวได้อย่างคล่องตัวและชัดเจนมากยิ่งขึ้น

 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ขายหุ้นในเหตุการณ์ดังกล่าวจะยังคงมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากถือหุ้นมาก่อน วันที่ record date ซึ่งอาจทำให้การออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ได้สะท้อนเสียงของผู้ถือหุ้น ณ ปัจจุบันที่เป็นผู้ได้รับ ผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ การที่กลุ่มบุคคลดังกล่าวที่ทำการขายหุ้นไปแล้วนั้น ยังคงมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ได้เป็นไปตาม เงื่อนไขข้อกำหนดต่างๆ ตามกฎหมายที่มีมาก่อน

หากบริษัท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RD) เพื่อเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ใหม่ ที่ต้องใช้เวลาเตรียมการจะทำให้บริษัทไม่สามารถจัดประชุมได้ทันตาม กำหนดการเดิมภายในปีนี้ ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงที่จะโดนฟ้องร้องจากเจ้าของ ลิขสิทธิ์ Rolling Loud อีกด้วย

 

@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp