ดับบลิวเอชเอ คว้ารางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2022 สาขาความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม รางวัล Distinguished

20

มิติหุ้น  –  นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบรางวัลอันทรงเกียรติ Thailand Corporate Excellence Awards 2022 ในสาขาความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม รางวัล Distinguished จากงาน TMA Excellence Awards 2022 รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ผลรางวัลมาจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงทั่วประเทศและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยพิจารณาจากข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารองค์กรในสาขานั้น ๆ รวมถึงผลลัพธ์และความสำเร็จจากการดำเนินงาน

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล กล่าวว่า “ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในวันนี้ เราให้ความสำคัญกับความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการในทุกการดำเนินงานของดับบลิวเอชเอ” พร้อมเสริมว่า “ดิฉันขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานของดับบลิวเอชเอทุกท่านสำหรับการมีส่วนร่วมและความพยายามอย่างยิ่งยวดตลอดมา”

@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp