PTG ผลงานQ4/65 โตเด่น รับอานิสงส์ท่องเที่ยวฟื้นหนุนความต้องการพุ่ง

67

มิติหุ้น – นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี หรือ PTG เปิดเผยว่า ผลดำเนินงานในช่วงQ4/65 มีแนวโน้มเติบโตดีขึ้นกว่า Q3/65 เนื่องจากเริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้น

ส่วนร้าน Coffee World ที่อยู่ในสนามบินสุวรรณภูมิ ยังคงได้รับอานิสงส์จากนักท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ยอดขายดีขึ้น อย่างไรก็ตามในปี 65 บริษัทยังคงเป้าหมายเพิ่มสาขาร้านกาแฟพันธุ์ไทยเพิ่มถึง 540-550 สาขา จากปัจจุบันที่มี 461 สาขา และในปี66 บริษัทตั้งเป้าขยายสาขาเพึ่มเป็น 1,500 สาขา

สำหรับผลงานในปี 65 บริษัทมั่นใจว่ากำไรก่อนหักดอกเบี้ย (EBITDA) จะเติบโตขึ้น 15-20%, ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันจะเติบโต 6-10% และปริมาณการจำหน่ายก๊าซ LPG จะเติบโต 50-60% รวมถึงยอดขาย Non-Oil จะเติบโต 80-90% ได้ตามเป้าหมายที่วางแผนไว้

นอกจากนี้บริษัทย่อยอย่าง บริษัท แมกซ์ เวนเจอร์ส จำกัด (MAX VENTURES) ของบริษัท ได้จัดโครงการ Incubation Program ในการบ่มเพาะธุรกิจภายนอกองค์กรให้ร่วม Synergy สร้างโซลูชันใหม่ ในแต่ละปี ซึ่งเป็นโอกาสในการสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ โดยทาง MAX Ventures จะร่วมมือในการออกแบบกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ปัจจุบันมีหน่วยงานในมหาวิทยาลัย จำนวน 5 แห่ง ที่ร่วม MOU กับ MAX Ventures อาทิ สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล, อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

@mitihoonwealth

https://lin.ee/cXAf0Dp