ผู้ถือหุ้น MORE ไฟเขียวอนุมัติแผนเพิ่มทุนเสนอขายหุ้น PP ให้ “เฮียม้อ”

801

มิติหุ้น- MORE บมจ.มอร์ รีเทิร์น หรือ MORE แจ้งต่อตลท.ถึงมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 30 พ.ย.65 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 15 ลบ. จากทุนจดทะเบียนเดิม 353 ลบ. เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 368 ลบ.  ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 300 ล้านหุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง (PP) ให้นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ  และอนุมัติขอผ่อนผันการทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์

โดยมติดังกล่าวไม่นับรวมเสียงของนายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีจำนวนการถือหุ้นจำนวน 1,547 ล้านหุ้น

@mitihoonwealth

https://lin.ee/cXAf0Dp