SORKON ดึงผู้บริหารรุ่นใหม่ รุกเทรนด์อาหารอนาคต

357

มิติหุ้น – ส. ขอนแก่นฟู้ดส์’ หรือ SORKON ดึงผู้บริหารรุ่นใหม่เสริมทัพ แต่งตั้ง ‘ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล’ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ เสริมแกร่งกลยุทธ์ด้านการตลาดและแบรนด์ ดัน ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ สู่การเป็น Global Forefront in Food Solutions เตรียมพร้อมรับมือเทรนด์ความต้องการอาหารและต่อยอดอุตสาหกรรมอาหารไทยในอนาคต

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SORKON ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติประกาศแต่งตั้ง ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการและกรรมการอิสระ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมพร้อมรับมือเทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง   โดยการเข้าร่วมของ ผศ.ดร.เอกก์ ในครั้งนี้ มั่นใจว่าด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่หลากหลาย จะเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่ขับเคลื่อนให้ธุรกิจของ ส.ขอนแก่น ก้าวเข้าสู่โอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล กรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SORKON ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์รายใหญ่ของไทย กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีม ส.ขอนแก่น โดยจะเน้นขับเคลื่อนนโยบายด้านกลยุทธ์การตลาดและแบรนด์ เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่อุตสาหกรรมอาหารในอนาคต

ผศ.ดร.เอกก์ เป็นนักวิชาการและนักการตลาดที่มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาและการกำหนดนโยบายที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมและองค์กรชั้นนำที่หลากหลาย เช่น ไปรษณีย์ไทย, MBK, AirAsia, SCG, SCGP และเบทาโกร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นผู้เขียนหนังสือ “อัจฉริยะการตลาด” ซึ่งเป็นหนังสือการตลาดที่มียอดขายสูงที่สุดตลอดกาลเล่มหนึ่งของไทย

ทั้งนี้ ผศ.ดร.เอกก์ ได้ให้แนวทางกลยุทธ์พัฒนาแบรนด์และการตลาดของ ส.ขอนแก่น ไว้ 3 มิติ คือ กว้าง ยาว ลึก ได้แก่ กว้าง คือ การขยายธุรกิจให้ครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ ยาว คือ มีความโดดเด่นของแบรนด์ อยู่ยาวนานในทุก Generations ส่วน ลึก คือ เข้าใจในธุรกิจอาหารอย่างลึกซึ้ง และพัฒนาจาก Product Based เป็น Solutions Based เพื่อนำพาให้แบรนด์ ส.ขอนแก่น ที่มีความแข็งแกร่งทั้งในและต่างประเทศอยู่แล้ว แข็งแกร่งมากขึ้นไปอีกขั้น พร้อมก้าวสู่การเป็น Global Forefront in Food Solutions ในอนาคต

นอกจากนี้ ยังต้องเตรียมพร้อมรับมือเทรนด์ความต้องการอาหารในอนาคต เพราะอุตสาหกรรมอาหารจะเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ท้าทาย เนื่องจากอาจเกิดวิกฤตความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้ผู้ประกอบการต้องบริหารจัดการซัพพลายอาหารให้เหมาะสมกับดีมานด์ของผู้บริโภคในอนาคต ทั้งนี้ กลยุทธ์ของ SORKON จะไม่จำกัดอยู่ที่การแบ่งกลุ่มประเภทอาหารแบบเดิม (Product Base) แต่ในอนาคตจะจับเป็น Lifestyle Solutions มากขึ้น (Solutions Base) เพื่อสร้าง New S-Curve ในธุรกิจให้เติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน

“สิ่งที่ท้าทายที่สุดในการทำกลยุทธ์ทางการตลาดคือ เราจะได้เห็นเทรนด์หรือโซลูชั่นใหม่ ๆ ด้วยรูปแบบสินค้าและบริการที่จะเน้นไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของผู้บริโภคเป็นหลัก รวมถึงการเน้นสร้างมูลค่าเพิ่ม ตัวอย่างเช่น ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่ขายไลฟ์สไตล์ชามละ 200 บาท ก็ยังขายได้ ซึ่งการเจาะกลุ่มไลฟ์สไตล์เราจะไม่จำกัดแค่ในประเทศ แต่จะไปในระดับนานาชาติด้วย รวมถึงเตรียมเข้ามาช่วยจัดพอร์ตแบรนด์ให้ชัด เพราะตอนนี้เรามีแบรนด์ในพอร์ตค่อนข้างมาก ขณะที่พอร์ตสินค้าหลักที่เป็น Cash Cow อย่างอาหารพื้นเมือง เราจะยังคงควบคุมคุณภาพ ควบคุมต้นทุนวัตถุดิบให้ดี เพราะราคาวัตถุดิบและอาหารสัตว์มีแนวโน้มสูงขึ้นในอนาคต” ผศ.ดร.เอกก์ กล่าว

ทั้งนี้ เชื่อว่าการเข้ามารับตำแหน่งในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งเสียงที่เข้ามาขับเคลื่อนธุรกิจ พร้อมพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลัก ESG คำนึงถึงความรับผิดชอบ 3 ด้านหลัก คือ สิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการ เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งตั้งใจที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นรายย่อยในฐานะกรรมการอิสระอย่างดีที่สุดด้วย

@mitihoonwealth

https://lin.ee/cXAf0Dp