KIAT ร่วมกับ ปตท. ซ้อมแผนรับมืออุบัติเหตุทางถนนจากการขนส่งก๊าซ LNG ชูความปลอดภัย หัวใจหลักของธุรกิจยั่งยืน

57

มิติหุ้น –  บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) หรือ KIAT ผู้นำในการให้บริการด้านการขนส่งวัตถุอันตรายและสินค้าพิเศษ ที่เน้นความปลอดภัยและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจากการขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ ก๊าซ LNG ประจำปี 2565 ณ บริเวณบริเวณทางคู่ขนาน แยกสวนสมเด็จย่าฯ ระยอง เพื่อซักซ้อมและเตรียมการกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ในการขนส่ง โดยมีหน่วยงานราชการต่าง ๆ เข้าร่วมการฝึกซ้อม เผยความปลอดภัยคือมาตรการสำคัญในการให้บริการด้านการขนส่งและเป็นหัวใจหลักของความยั่งยืนทางธุรกิจ

นางสาวมินตรา มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) หรือ KIAT เปิดเผยว่า ตลอดกว่า 20 ปี ที่ผ่านมาในการดำเนินธุรกิจด้านการขนส่งวัตถุอันตรายและสินค้าพิเศษ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการให้บริการมาเป็นอันดับหนึ่ง ภายใต้การบริหารจัดการขนส่งที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาการบริหารฟลีทขนส่งอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยสูงสุดด้วยการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี นับเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและทำเป็นประจำทุกปี โดยจะปรับเปลี่ยนไปในหลากหลายมาตรการ อาทิ เฉี่ยวชน  กีดขวางจราจร พลิกคว่ำ ซึ่งในปีนี้เป็นการซ้อมแผนฉุกเฉิน จากการขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ ก๊าซ LNG กรณีที่เกิดอุบัติเหตุทั้งจากคนขับ หรือรถขนส่งเกิดปัญหา เช่น ยางระเบิด ก๊าซรั่วไหล เป็นต้น

“การจัดการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจากการขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ ก๊าซ LNG ได้รับความร่วมมือกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รวมทั้งหน่วยงานราชการต่าง ๆ อาทิ ตำรวจ เทศบาล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยใช้รถขนส่งของ KIAT (สาขาระยอง) ซึ่งบรรทุกก๊าซ LNG  จำนวน 17,000  ลิตร ออกมาจาก PTT LNG Terminal ขับตรงมาถึงแยกสวนสมเด็จย่าฯ เพื่อจำลองเหตุยางระเบิด คนขับหลับใน และก๊าซรั่วไหล โดยแผนฉุกเฉินดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อซักซ้อมและเตรียมการรับมือกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดต่าง ๆ ในการขนส่ง เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการส่ง LNG ให้คู่ค้าตลอดระยะสัญญา” นางสาวมินตรากล่าว

ด้าน นายสุนันท์ จันทนา ผู้จัดการส่วนแผนและบริหารการขนส่ง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การซ้อมแผนฉุกเฉิน เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเกิดเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เป็นการลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ทำให้ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ รับทราบบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคล ในการสั่งการ การระงับเหตุ อย่างถูกต้อง ปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐาน การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน เกี่ยวกับรถขนส่ง LNG มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยง โดยความเสี่ยง คือ โอกาสและความรุนแรง การฝึกซ้อมแผนเป็นการลดความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยการฝึกซ้อมที่ผ่านมานั้น เป็นการฝึกซ้อมระดับ 2 ซึ่งมีหน่วยงานภายนอก เข้ามาสั่งการและร่วมกันในการระงับเหตุฉุกเฉิน ทำให้หน่วยงานภายนอก อย่าง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล และตำรวจ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LNG มากขึ้น การระงับเหตุ รวดเร็ว ปลอดภัย เป็นไปตามาตรฐานสากล เช่นเดียวกับ US. Department of Transportation (DOT) เป็นต้น สร้างความมั่นใจ ความปลอดภัย ให้กับชุมชน หน่วยงานราชการ และผู้ใช้รถใช้ถนน

อนึ่ง KIAT ยังคงเดินหน้าพัฒนาการขนส่งอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงมุ่งเน้นมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพการบริการควบคู่กับความปลอดภัยในการขนส่ง รวมทั้งปิดความเสี่ยงทางธุรกิจต่าง ๆ ให้กับคู่ค้า เพื่อความปลอดภัย และความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ เชื่อมั่นว่าความปลอดภัยเป็นมาตรการสำคัญในการให้บริการด้านการขนส่ง โดยนอกจากแผนการฝึกซ้อมประจำปี KIAT ยังให้ความสำคัญกับระบบบริหารจัดการฟลีทขนส่ง (Fleet Management System) และระบบป้องกันการหลับในและละสายตาของพนักงานขับรถ (Driver Fatigue & Distraction Prevention) เพื่อป้องกันการสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน และลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดเหตุรุนแรง นางสาวมินตรากล่าวทิ้งท้าย

@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp