แอสเซทไวส์ ผนึก สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ Colorful Bangkok 2022

12

มิติหุ้น  –  นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นผู้นำด้านไลฟ์สไตล์ ภายใต้แนวคิด “ความสุขที่ออกแบบมาเพื่อคุณ” หรือ “We Build Happiness” กล่าวว่า นอกจากแอสเซทไวส์จะสร้างและส่งต่อความสุขผ่านที่อยู่อาศัยคุณภาพแล้ว ยังต้องการร่วมสร้างความสุขผ่านกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการถ่ายทอดเรื่องราวของความสุขผ่านผลงานศิลปะในรูปแบบภาพถ่าย จึงได้ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ Colorful Bangkok 2022 จัดโครงการประกวดภาพถ่าย “ASSETWISE PHOTO CONTEST 2022” ครั้งนี้ขึ้น เพื่อนำเสนอมุมมองแห่งความสุขและความเป็นเมืองของกรุงเทพฯ ของเรา ผ่านภาพถ่ายของผู้คน เมือง วัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงยังเปิดโอกาสคนในสังคมได้มองเห็นมุมมองที่แปลกใหม่ และความสวยงามที่ซ่อนอยู่ของกรุงเทพมหานคร ผ่านผลงานภาพถ่ายที่จะส่งต่อความสุขได้อย่างน่าสนใจเช่นกัน

สำหรับโครงการประกวดภาพถ่าย ASSETWISE PHOTO CONTEST 2022 เชิญชวนบุคคลทั่วไป และผู้ที่รักและสนใจการถ่ายภาพ ไม่จำกัดอายุ ร่วมส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด โดยจะต้องเป็นภาพถ่ายที่บันทึกตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันหมดเขตรับสมัคร รวมถึงสามารถเปลี่ยนภาพถ่ายที่ส่งประกวดได้ตลอดเวลาจนถึงวันปิดรับการส่งภาพถ่าย โดยการประกวดแบ่งเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่

  1. หัวข้อ Happiness Has No Conditions: ภาพถ่ายเกี่ยวกับ “ผู้คนและการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์”
    โดยเป็นภาพที่สะท้อนมุมมองความสุขของการใช้ชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ ของผู้คน
  2. หัวข้อ Unseen Happiness: ภาพถ่ายเกี่ยวกับ “Creative Bangkok Cityscape” โดยเป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงภูมิทัศน์ของพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่จำกัดว่าเป็นมุมสูง หรือมุมบนพื้น ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์

ทั้งนี้ ผู้ที่ชนะเลิศในแต่ละหัวข้อ จะได้รับเงินรางวัลผลงานละ 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และยังมีรางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยมให้ในแต่ละหัวข้อ จำนวน 10 รางวัล เงินรางวัลผลงานละ 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร รวมมูลค่าเงินรางวัลทั้งสิ้น 300,000 บาท โดยจะประกาศผลภาพถ่ายที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย รวมถึงประกาศผลการตัดสินภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ผ่านทาง www.rpst.or.th

@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp