SISB อัพเป้าจำนวนนักเรียน 5 ปี ทะลุ 5,000 คน มีนร.เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง – ขยายโรงเรียนสาขาเพิ่ม ปักหมุดรายได้ปี 69 แตะ 2,200 ลบ.

58

มิติหุ้น  –  นายยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) หรือ SISB เปิดเผยว่าบริษัทฯได้มีการปรับเป้าหมายจำนวนนักเรียนในอีก 5 ปีข้างหน้า (ปี 2565-2569) เพิ่มขึ้นแตะระดับ 5,000 คน จากเดิม 4,250 คน เนื่องจากจำนวนนักเรียนใหม่ทั้งใน และต่างประเทศมีจำนวนมากขึ้น และมีสัญญาณที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจากการขยายโรงเรียนสาขาเดิม และเปิดสาขาใหม่ ที่จังหวัดนนทบุรี และระยอง ซึ่งจะเริ่มเปิดดำเนินการในปี 2566  ทำให้บริษัทฯตั้งเป้าหมายรายได้ในปี 2569 จะเติบโตแตะระดับ 2,200 ล้านบาท 

            “การปรับเพิ่มเป้าหมายในครั้งนี้ เนื่องจากจำนวนนักเรียนใหม่ทั้งในและต่างประเทศมีจำนวนมากขึ้น ขณะที่ปีหน้ามีแผนจะเปิดโรงเรียนสาขาเพิ่มอีก 2 แห่ง โดยอยู่ระหว่างการสำรวจความสนใจจากผู้ปกครอง ซึ่งผลตอบรับในเบื้องต้นออกมาในทิศทางที่ดี และคาดว่าจะเปิดรับนักเรียนได้ในช่วงปลายปีหน้า รวมถึงการมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น ก็สามารถควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้นด้วย

สำหรับภาพรวมการดำเนินธุรกิจในช่วงไตรมาส 4/2565 บริษัทฯประเมินว่า ยังคงมีทิศทางที่ดีต่อเนื่อง เพราะรับรู้รายได้จากการเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่เต็มทั้งไตรมาส รวมถึงมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ตามปกติ ขณะที่มีจำนวนนักเรียนไทยและต่างชาติเข้ามาศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างคึกคัก ช่วยผลักดันให้จำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นภาพรวมการดำเนินธุรกิจในปี 2565 มั่นใจว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยคาดว่าจะมีจำนวนนักเรียนสิ้นปีนี้ แตะระดับ 3,100 คน 

            อนึ่ง ภาพรวมผลการดำเนินงานในงวดไตรมาสที่ 3 /2565 บริษัทฯมีรายได้รวมเท่ากับ 347.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40.61 ล้านบาท คิดเป็น 13.2 % จากงวดไตรมาสที่ 2/2565 ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 307.26 ล้านบาท

            ปัจจัยที่สนับสนุนให้รายได้เติบโตเพิ่มขึ้น เนื่องจากในช่วงไตรมาส 3/2565 ภาพรวมการดำเนินธุรกิจดีขึ้น โดยมีจำนวนนักเรียนกลับเข้ามาเรียนภายในโรงเรียน ได้ตามปกติ ขณะเดียวกันมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2 /2565 อีก 313 คน ทำให้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 มีจำนวนนักเรียนรวม 3,044 คน รวมทั้งบริษัทฯสามารถบริหารจัดการต้นทุนค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp