ทีเอ็มบีธนชาต ร่วมบริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดี 2 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี

13

มิติหุ้น  –  ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี โดยนางประภาศิริ โฆษิตธนากร (คนกลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิรามาธิบดี จำนวน ล้านบาท โดยมี รศ.นพ. สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีและกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีเป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุน โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี ที่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย ส่งเสริมประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์ ให้สอดรับกับผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการ จำนวน 2.4 ล้านคนต่อปี อีกทั้งควบคู่กับการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ให้มีศักยภาพสูง ตลอดจนผนึกกำลังเครือข่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพในย่านนวัตกรรมแพทย์โยธี เพื่อเป็นประโยชน์ทางด้านสาธารณสุขของประเทศในระยะยาว โดยพิธีมอบจัดขึ้น ณ งาน Music Charity for ‘Ramathibodi Foundation’ ริเวอร์เดล มาริน่า ถนนติวานนท์  ปทุมธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้

@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp