SEAFCO ท็อปฟอร์มเดือนธ.ค. คว้า 8 โครงการใหม่ รวมมูลค่า 1.25 พันลบ.

58

มิติหุ้น – SEAFCO แจ้งรับงานโครงการใหม่ 8 โครงการ ในเดือนธ.ค. 2565 รวมมูลค่า 1.25 พันลบ. ได้แก่ โครงการที่ 1 แบงค็อก มอลล์ (ส่วนเพิ่ม) ถ.บางนา-ตราด จ.สมุทรปราการ อยู่ระหว่างกําลังดำเนินการก่อสร้าง, โครงการที่ 2 ไนท์บริดจ์สเปซ ระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง อยู่ระหว่างขนย้ายอุปกรณ์เข้าทำงานก่อสร้าง, โครงการที่ 3 รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ, สัญญา 1, PP17 สถานีรัฐสภา ถ.สามเสน กทม. อยู่ระหว่างขนย้ายอุปกรณ์เข้าทำงานก่อสร้าง, โครงการที่ 4 รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ, สัญญา 1, PP19 สถานีวชิรพยาบาล ถ.สามเสน กทม. เริ่มงานต้นเดือนม.ค. 66,

โครงการที่ 5 รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ, สัญญา 1,เสาเข็มทดสอบ ถ.บวรนิเวศน์กทม. เริ่มงานต้นเดือนม.ค. 66, โครงการที่ 6 โครงการ รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ, สัญญา 1, PP18 สถานีศรีย่าน ถ.สามเสน กทม. เริ่มงานต้นเดือนม.ค. 66, โครงการที่ 7 รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ, สัญญา 1, IVS 01 ถ.สามเสน กทม. เริ่มงานต้นเดือนเม.ย. 66, โครงการที่ 8 นอร์ท โพล (แพคเกจ 1) ถ.พหลโยธิน กทม. อยู่ระหว่างขนย้ายอุปกรณ์เข้าทำงานก่อสร้าง

 

@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp