HEMP ขายหุ้น PP ระดมทุน 24 ลบ. กระทบให้ MORE ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ถูกไดลูท เหลือถือ 33.5%

211

HEMP หรือบมจ. เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น แจ้งมติบอร์ดอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน PP รวมจำนวน 6 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 4 บาท รวมมูลค่า 24 ล้านบาท  จัดสรรให้แก่ นายศุภชัย บุญประภากร จำนวน 5 ล้านหุ้น และ นายอัศวิน เลี้ยงเจริญ จำนวน 1 ล้านหุ้น

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนครั้งนี้เพื่อนำเงินไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนหรือการขยายธุรกิจของบริษัท ส่งผลให้โครงสร้างทางการเงินมีความมั่นคงมากขึ้น

ทั้งนี้ ภายหลังการเสนอขายหุ้นPP ดังกล่าว จะทำให้ MORE หรือ บมจ.มอร์ รีเทิร์น ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ ถูกไดลูทลงเหลือถือ 33.5% จากก่อนทำรายการจะถือในสัดส่วน 36.07%

พร้อมกันนี้บอร์ดอนุมัติ ให้บริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท คานาบิส คลับ จำกัด ที่ถือในสัดส่วน 50% ออกเป็นจำนวน 31% หรือคิดเป็นจำนวนหุ้น 15,499 หุ้น รวมเป็นเงิน 1.25 ลบ. ให้กับนางสาวอวยพร พลการ

@mitihoonwealth

https://lin.ee/cXAf0Dp