MTL เมืองไทยประกันชีวิต รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2565

44

มิติหุ้น – นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย ดร.สุธี  โมกขะเวส กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2565 (TCC BEST AWARDS 2022) ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีการบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณและยึดหลักบรรษัทภิบาล (Good Corporate Governance) ควบคู่กับการให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในระยะยาวเพื่อสร้างสมดุลทั้งในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม ในพิธีประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย   ปีที่ 20 ประจำปี 2565 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “วิกฤตซ้อนวิกฤต พิชิตด้วยจรรยาบรรณ” ทั้งนี้ เมืองไทยประกันชีวิตเป็น 1 ใน 11 บริษัท ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลดังกล่าว

 

 

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon