ttb ทีเอ็มบีธนชาต แนะนำสินเชื่อเพื่อผู้ซื้อ ตอบโจทย์ธุรกิจค้าส่งเอสเอ็มอี รองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ

66

มิติหุ้น – ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี สนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการค้าส่งเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจ หลังมีสัญญาณธุรกิจค้าส่งเติบโตถึง 10% ในปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อผู้ซื้อ และวงเงินสำหรับสั่งซื้อสินค้าจากพันธมิตรคู่ค้า ผ่านดิจิทัลโซลูชันที่ครบครัน เพิ่มประสิทธิภาพของลูกค้าธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน

นายโอฬาร ศุกลวณิช รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี กล่าวว่า กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจค้าส่ง จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค รวมถึงบริการต่าง ๆ ให้แก่ผู้ซื้อในปริมาณมาก ถือเป็นคนกลางสำคัญในการซื้อสินค้าจากคู่ค้ารายใหญ่ เพื่อจำหน่ายสินค้าไปยังผู้ซื้อ หรือผู้ค้าปลีก และเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีบทบาทในการช่วยขับเคลื่อนตลาดการค้าในประเทศ และกระจายสินค้าให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคอย่างทั่วถึง โดยข้อมูลจากศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี (ttb analytics) ธุรกิจค้าส่งทั่วไปของไทยในปี 2565 มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 10% จากการฟื้นตัวที่ดีขึ้นของเศรษฐกิจในประเทศ ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีต่อผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจจำหน่ายสินค้า

อย่างไรก็ตาม ผู้แทนจำหน่ายค้าส่ง โดยเฉพาะเอสเอ็มอี ยังประสบกับปัญหาทั้งการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อเสริมสภาพคล่องในการนำไปซื้อสินค้ามาจัดจำหน่าย และการจัดหาแบรนด์สินค้าที่หลากหลายและเป็นที่ต้องการของตลาดมาจำหน่ายภายในร้าน ธนาคารจึงมีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความสนับสนุนและช่วยขับเคลื่อนตลาดธุรกิจค้าส่ง ผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่จะช่วยตอบโจทย์ให้แก่ผู้ประกอบการค้าส่งโดยเฉพาะ ได้แก่

1.การให้ความสนับสนุนวงเงิน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ และสามารถชำระค่าสินค้าจากคู่ค้าหลายราย ผ่านผลิตภัณฑ์ ttb supply chain multi-sponsor ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อผู้ซื้อ (OD for Buyer) สำหรับซื้อสินค้าจากคู่ค้ารายใหญ่หลายราย ซึ่งเป็นวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีที่จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ลูกค้า เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการในการซื้อสินค้าจากคู่ค้ารายใหญ่ที่ธนาคารระบุไว้ โดยมีจุดเด่น คือ

  • วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้น (OD for Buyer) สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท
  • วงเงินไม่มีหลักประกัน หรือ หลักประกันต่ำ
  • ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่ำ
  • ระยะเวลาการเบิกใช้ไม่เกิน 90 วัน
  • พร้อมความสะดวกในการเบิกใช้วงเงิน และโอนเงินชำระค่าสินค้าผ่านระบบ Internet Banking (ttb business click)

2.การให้ความสนับสนุนผ่านเครือข่ายพันธมิตรคู่ค้า เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงและสามารถเบิกใช้วงเงิน เพื่อนำไปสั่งซื้อสินค้าจากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำ ผ่านพันธมิตรคู่ค้าบริษัทผู้ผลิตมากถึง 166 แบรนด์ ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่

  1. สินค้าอุปโภคบริโภค FMCG (Fast Moving Consumer Goods)
  2. วัสดุก่อสร้าง (Construction Materials)
  3. อุปกรณ์ IT ทั้ง Software และ Hardware
  4. ยางรถยนต์ (Tire)
  5. น้ำมันหล่อลื่น (Lube oil)

ทีเอ็มบีธนชาต มุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรที่ลูกค้าธุรกิจไว้วางใจให้ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ทั้งในวันนี้และอนาคตผ่านดิจิทัลโซลูชันที่ครบครัน และทีมงานมากประสบการณ์ ที่คอยให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อช่วยยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของลูกค้าธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นและเติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจที่สนใจ  ttb supply chain multi-sponsor สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจของท่าน (หากท่านเป็นลูกค้าธุรกิจของ ทีทีบี) หรือ ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต  โทร. 0 2643 7000 วันจันทร์ถึงวันเสาร์ 08:00 – 20:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดธนาคาร

 

 

 

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon