JMART – JMT ยกระดับองค์กรด้วยมาตรฐานสากล “ISO/IEC 27001:2013” สร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รับสังคมดิจิทัล

65

มิติหุ้น – บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (JMART) และบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) (JMT) ได้ร่วมมือกันยกระดับการพัฒนาระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information security management system, ITSM) เพิ่มความเชื่อมั่นด้านการจัดการ Data Center โดยได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ISO/IEC 27701:2013  โดย บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด หรือสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (The British Standards Institution – BSI) มอบประกาศนียบัตรแก่คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทเจมาร์ท

นายเอกชัย สุขุมวิทยา  กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART เปิดเผยว่า JMART มีวิสัยทัศน์ และความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มความน่าเชื่อถือสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นเจมาร์ท และผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม  และเพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลให้กับลูกค้า และเพิ่มมิติใหม่ให้กับธุรกิจในกลุ่มเจมาร์ท โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการค้าปลีกและการเงิน และในฐานะผู้ให้บริการลูกค้าในกลุ่มบริษัทเป็นจำนวนมาก

กลุ่มบริษัท เจมาร์ท จึงได้ดำเนินการตามมาตรฐาน ISO/IEC27001 เป็นมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นโดย ISO (International Organization for Standardization) โดยให้เป็นข้อกำหนดสำหรับการพัฒนาระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information security management system, ITSM) เพื่อสร้างความมั่นใจถึงความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศขององค์กร รวมถึงการดำเนินการที่สอดคล้องตามข้อกำหนดด้านระบบความมั่นคงปลอดภัยทั้งของลูกค้า ข้อกฏหมาย และ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

ด้าน นายสุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) หรือ JMT กล่าวถึงการผ่านมาตรฐาน ISO/IEC 27701:2013 ในครั้งนี้ว่า สอดคล้องกับนโยบายและแผนปฏิบัติการที่ JMT ได้ปรับบทบาทใหม่ เพื่อช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าของ JMT ให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยและมีคุณภาพ ปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับ มีการควบคุมดูแลอย่างเหมาะสม ป้องกันการรั่วไหล และคงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ ได้มีมาตรการตรวจสอบระบบข้อมูลสารสนทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ต่อการให้บริการและความไว้วางใจของลูกค้า

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทเจมาร์ท พร้อมเดินหน้ายกระดับองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นลูกค้าด้วยมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก ซึ่งช่วยเสริมศักยภาพด้านการบริหารความมั่นคงของข้อมูล และป้องกันความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ เดินหน้าสอดรับกับการเข้าสู่ยุคของเศรษฐกิจดิจิทัล

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon