บอร์ด ยูนิเวนเจอร์ ไฟเขียว ให้บริษัท ยูนิเวนเจอร์ เเคปปิตอล จำกัด ทุ่มงบ 405.22 ล้านบาท ซื้อหุ้น บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) เพิ่มอีก 72.36 ล้านหุ้น ดันหุ้นในมือแตะ 229.86 ล้านหุ้น หรือ 38.12%

70

มิติหุ้น – นายกำพล ปุญโสณี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ UV    เปิดเผยว่า คณะกรรมการได้อนุมัติให้บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด หรือ UVCAP บริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท ยูนิเวนเจอร์ ที่มุ่งเน้นดำเนินกิจการในการลงทุนกับธุรกิจที่มีศักยภาพ เข้าลงทุนซื้อหุ้นบริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI เพิ่มจากผู้ถือหุ้นเดิมของ STI ที่มิใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท อีก 72.36 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 12% ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ STI ในราคาหุ้นละ 5.60 บาท มูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 405.22 ล้านบาท ซึ่งหลังจากการเข้าทำรายการดังกล่าว จะส่งผลให้ UVCAP เข้าถือหุ้นของ STI รวมทั้งหมด 229.86 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 38.12% ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด ทำให้ STI เปลี่ยนสถานะจากเดิมที่เป็นบริษัทร่วม สู่การเป็นบริษัทย่อยของ UV และในขณะนี้การเข้าลงทุนซื้อหุ้นของ STI ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว

“การเข้าลงทุนซื้อหุ้น STI เพิ่มในครั้งนี้ สอดคล้องกับกลยุทธ์สำคัญของ UV ที่มองหาโอกาสในการลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพและมีการเติบโตทางธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจ STI เป็นธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง และให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม, งานตกแต่งภายใน และงานอนุรักษ์โบราณสถาน ซึ่งมีความหลากหลายและมีลูกค้าอยู่ในหลายๆ กลุ่มของธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ ประกอบกับความเชื่อมั่นในการบริหารงานของคณะผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ โปร่งใส และมีอิสระในการให้บริการแก่ลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทำให้ STI เติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดมา และมั่นใจว่าในอนาคตธุรกิจของ STI จะมีแนวโน้มการเติบโตอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับแนวทางการลงทุนของ UVCAP ที่จะลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพ เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการไม่พึ่งพิงรายได้จากธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเพียงอย่างเดียว พร้อมทั้งยังช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับ UV รองรับการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคต” นายกำพล กล่าว

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon