RT จับมือ CMU พัฒนานวัตกรรมก่อสร้างอุโมงค์ และ ระบบยานยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ หนุน ESG อย่างยั่งยืน

74

มิติหุ้น – RT ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเทคโนโลยีการก่อสร้างอุโมงค์ ระบบคมนาคมทางราง และ ระบบยานยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ในอุโมงค์ ให้แก่ศูนย์วิศวกรรมโยธาและฐานรากระบบรางขั้นสูง ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านวิศวกรรมโยธาและธรณีเทคนิค มุ่งเน้นการลดมลพิษภายในพื้นที่ก่อสร้าง ตอบสนองนโยบาย ESG อย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และ การบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล พร้อมส่งเสริมบุคลากรเพื่อพัฒนาประเทศในอนาคต

นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิศวกรรมโยธาและธรณีเทคนิค เปิดเผยว่า บริษัทลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ และเทคโนโลยีก่อสร้างให้แก่ศูนย์วิศวกรรมโยธาและฐานรากระบบรางขั้นสูงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University Advanced Railway Civil and Foundation Engineering Center; CMU-RailCFC) เพื่อการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม และ สร้างมาตรฐานนวัตกรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ

“บริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในครั้งนี้ ถือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธาและธรณีเทคนิคของบริษัท ให้แก่ศูนย์วิศวกรรมโยธาและฐานรากระบบรางขั้นสูง เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยเฉพาะงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของอุโมงค์รถไฟ และ พัฒนาระบบยานยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่สําหรับการก่อสร้างอุโมงค์ ตลอดจนนำไปการใช้ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าเป็นแผนการดำเนินงานในอนาคตของบริษัท ที่ช่วยลดมลพิษในเขตพื้นที่ก่อสร้าง ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของบุคคลากรและแรงงานก่อสร้างดีขึ้นอย่างยั่งยืน เป็นการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และ การบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) ของกลุ่มบริษัท” นายชวลิต กล่าว

สำหรับความร่วมมือกันในครั้งนี้ บริษัทจะร่วมพัฒนาเทคโนโลยีของการศึกษา และ การค้นคว้า งานวิจัย รวมถึงข้อมูลการทดสอบที่สำคัญในด้านวิศวกรรมโยธาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการก่อสร้าง และ ระบบคมนาคมทางราง (Civil engineering with respect to construction and railway transport technologies) งานทางด้านโครงสร้างพื้นฐานของอุโมงค์รถไฟ (Railway tunneling Infrastructure) เพื่อใช้ในการเรียนภายในชั้นเรียน อีกทั้งการสนับสนุนให้มีการดำเนินกิจกรรม และ พัฒนาเป็นศูนย์กลางวิจัยและพัฒนาระบบยานยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างโดยเฉพาะงานก่อสร้างอุโมงค์

ด้านศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า การร่วมมือกันระหว่างบริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะเป็นการพัฒนาความรู้ และ สร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาระบบรางและอุโมงค์ รวมถึงระบบ ยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับการก่อสร้างอุโมงค์ที่เป็นประโยชน์ต่อภาคประชาสังคม ตลอดจนผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมจากงานวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือนี้ ไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งยังช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินพันธกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกด้วย

 

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon