# ตลท. (มิติหุ้น) แจ้งปลดเครื่องหมาย SP ของ TAPAC ในวันที่ 30 ม.ค.66

28