ธ.ก.ส. แจ้งปรับเงื่อนไขผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค

103

มิติหุ้น – นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า    ธ.ก.ส. จะดำเนินการปรับปรุงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค เพื่อให้การดำเนินงานของผลิตภัณฑ์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตามประกาศที่ สกส2. 7/2565 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2565      โดยจากเดิมที่ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากและสิทธิ์การจับรางวัลลุ้นโชค ปรับเป็นการให้ดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร ในรูปแบบขั้นบันได ตามระดับเงินฝากคงเหลือสิ้นวัน

ธนาคารจะดำเนินการปรับเงื่อนไขบัญชีอัตโนมัติในวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ซึ่งผู้ฝากสามารถใช้สมุดบัญชีเงินฝากเล่มเดิมในการทำธุรกรรมทางการเงินได้เช่นเดิม โดย ธ.ก.ส. จะยังคงดำเนินการจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์     ทวีโชคในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 และสิงหาคม 2566 เป็นรอบสุดท้าย

 

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon