BWG ขายหุ้นPP ระดม 368ลบ. รองรับขยายธุรกิจ

498

 

มิติหุ้น-BWG หรือ บมจ.เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน แจ้งมติบอร์ด อนุมัติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป จำนวน 400 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 0.92 บาท คิดเป็นมูลค่า 368 ลบ. เสนอขายแบบPP ให้กับนักลงทุน 6 ราย ประกอบด้วย นายแพทย์รัชต์ชยุตน์ จีระพรประภา จำนวน 160 ล้านหุ้น นายสิปปกร ขาวสอาด 60 ล้านหุ้น นายวศิน ตังกิจเจริญ 50 ล้านหุ้น นายอิทธิพัทธ์ หวังพันธุ์ขจร จำนวน 50 ล้านหุ้น นายจิรายุส จึงธนสมบูรณ์ จำนวน 40 ล้านหุ้น และร้อยโทวโรดม สุจริตกุล จำนวน 40 ล้านหุ้น กำหนดจองซื้อระหว่างวันที่ 7 ก.พ. 66

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนเพื่อนำไปใช้ปรับปรุงเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์ทดแทนเชื้อเพลิงของบริษัท(Refuse Derived Fuel หรือRDF) เพื่อรองรับการผลิตRDF ที่เพิ่มขึ้นในปี 66 คาดว่าจะใช้เงินประมาณ 50 ลบ.
ลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ หรือสนับสนุนทางการเงินของบริษัทย่อยที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในปี 66 คาดว่าจะใช้เงินประมาณ 150 ลบ. และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/