ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย คว้า5 รางวัลใหญ่ จากเวที ThaiBMA Best Bond Award 2022 โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

20

มิติหุ้น – นายเพา จาตกานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจบริหารเงิน ธุรกิจขนาดใหญ่ และนายกนต์ธีร์ ประเสริฐวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ วาณิชธนกิจ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคาร คว้า รางวัลใหญ่ จากเวที ThaiBMA Best Bond Award 2022 จัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ซึ่งได้แก่ 1) รางวัล Best Bond Dealer  รางวัลดีเด่นที่มอบให้แก่สถาบันการเงินผู้ค้าตราสารหนี้ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในความสามารถในการให้บริการกับคู่ค้าในตลาดรองที่ยอดเยี่ยม  2) รางวัล Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Market รางวัลที่มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ส่งเสริมให้เกิดสภาพคล่องของหุ้นกู้ภาคเอกชนในตลาดรอง โดยมีมูลค่ารวมของการซื้อขายหุ้นกู้ภาคเอกชนสูงที่สุดในปี 2565 3) รางวัล Most Active Participant in THOR Derivatives Market Award รางวัลที่มอบให้แก่สถาบันการเงินในประเทศไทยที่มีบทบาทโดดเด่นทั้งในการเสนอราคาในตลาดอนุพันธ์อ้างอิง THOR อย่างสม่ำเสมอ และการทำธุรกรรมมากที่สุด ซึ่งมีทั้งธุรกรรมระยะสั้นและระยะยาว เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมสภาพคล่องในตลาด 4) รางวัล Best Secondary Market Contributor ผู้ที่มีสัดส่วนมูลค่าธุรกรรมซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลสูงสุดในตลาดรอง 5) รางวัล Best SOEs Bond Contributor ผู้ที่สนับสนุนการประมูลพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังเป็นผู้จัดหาสูงสุดในตลาดแรก

 

นายเพา จาตกานนท์ เปิดเผยว่า ธนาคารรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติทั้ง รางวัลนี้ ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทของทีมงานด้านตราสารหนี้และอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ตลอดจนสะท้อนถึงความเชี่ยวชาญ ความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจจากผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ร่วมตลาด และหน่วยงานกำกับดูแล ทั้งนี้ธนาคารยังมุ่งมั่นพัฒนา เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการเป็นเลิศถึงมือลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นต่อไป”