PLT โรดโชว์ออนไลน์ กระแสตอบรับคึกคัก

108

มิติหุ้น – นายวราวิช ฉิมตะวัน (คนที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวคริษฐา ขาวแสง (คนซ้ายสุด) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ PLT พร้อมด้วย นางสาวรัชนี ชาติบัญชาชัย (คนที่ 3 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และนางสาวพัชพร สรรคบุรานุรักษ์ (คนที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ร่วมนำเสนอข้อมูลของบริษัทและรายละเอียดในการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 280 ล้านหุ้น คิดเป็น 29.17% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด ในงาน PLT IPO ROADSHOW ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคาร C ชั้น 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อให้นักลงทุนเข้าใจภาพรวมธุรกิจ กลยุทธ์การเติบโต และเห็นถึงศักยภาพการเติบโตหลังการระดมทุนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในฐานะผู้นำธุรกิจให้บริการขนส่งก๊าซ LPG ทางเรือและทางรถบรรทุก ที่มีกองเรือขนส่ง LPG มากที่สุดและอายุเฉลี่ยของกองเรือน้อยที่สุดของประเทศ ทำให้ลูกค้าซึ่งเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 รายใหญ่ของประเทศ ไว้วางใจในการเลือกใช้บริการ ส่งผลให้มีรายได้มีความมั่นคงต่อเนื่อง โดยนักลงทุนให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการโรดโชว์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างคึกคัก สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตสูง

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon