SAMART ผนึกทุนจีนคว้างานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ มูลค่ารวม 1.15 พันลบ.

330

มิติหุ้น – นายวัฒน์ชัย วิไลลักษ์ กรรมการ SAMARTหรือบมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า บริษัท เทด้า จำกัด หรือ TEDA  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จำกัด สัดส่วน 94.35% ได้ลงนามในสัญญากิจการค้าร่วมกับ The Joint Venture of China National Heavy Machinery Corporation & Future Electrical Control Company Limited ชื่อว่า “The Consortium of TEDA Company Limited” and “The Joint Venture of China National Heavy Machinery Corporation & Future Electrical Control Company Limited” ในสัดส่วน 54: 46

ทั้งนี้ บริษัทร่วมมือดังกล่าว ได้รับหนังสือตกลงว่าจ้างงานจัดหาและจ้างก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 500kV แม่เมาะ 3 – ลำพูน 3 จากสถานีไฟฟ้าแรงสูงแม่เมาะ 3 ถึง กิโลเมตรที่ 76  สายส่งไฟฟ้าแรงสูง 500kV แม่เมาะ3-ท่าตะโก และสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 500kV แม่เมาะ 3 (สถานีไฟฟ้าแรงสูง 500kVเดิม) – แม่เมาะ 3(สถานีไฟฟ้าแรงสูงใหม่ 500 kV GIS) สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคเหนือตอนบนเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้ากับ กฟผ. เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 66 มูลค่าก่อสร้างรวม 1,155 ลบ.

ทั้งนี้ สัดส่วนมูลค่าสัญญา เป็น บริษัท เทด้า จำกัด 629.21 ลบ. และ     The Joint Venture of China National Heavy Machinery Corporation & Future Electrical Control Company Limited มูลค่า 526 ลบ.

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/

Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon

Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770

Tiktok : www.tiktok.com/