“มาดามแป้ง” ให้คำมั่นสัญญาต่อเด็กและเยาวชน หลังนั่งตำแหน่งที่ปรึกษายูนิเซฟ

61

มิติหุ้น – นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้คำมั่นสัญญาต่อเด็กและเยาวชน หลังนั่งดำรงตำแหน่งที่ปรึกษายูนิเซฟ ประจำประเทศไทย ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการให้คำแนะนำและดำเนินกิจกรรมรณรงค์ เพื่อผลักดันสิทธิเด็ก และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและเยาวชน

โดย “มาดามแป้ง”  ให้คำมั่นและระบุถึงบทบาทการดำเนินงานจากนี้ว่า “ แป้งจะขอใช้ทักษะความรู้และความเชี่ยวชาญทั้งหมดที่มี ร่วมผลักดันงานด้านเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของยูนิเซฟ ตั้งแต่การสร้างสังคมที่มีคุณภาพ

ส่งเสริมด้านการศึกษาทุกระดับชั้นให้เข้าถึงเด็กและเยาวชนในทุกพื้นที่ รวมทั้งนำศาสตร์ทางด้านกีฬาเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพราะเชื่อว่า กีฬาเป็นสิ่งที่จะช่วยหล่อหลอมสุขภาพกายและใจที่ดีได้เสมอ จนสามารถกลายเป็นพลังสร้างสรรค์ แก่เด็กและเยาวชนจนนำไปสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพได้ในอนาคต ”

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon