STARK  เปิดตารางนัดแจงเจ้าหนี้หุ้นกู้  31พ.ค. ผู้ถือหุ้น-ผู้เกี่ยวข้องเรื่องงบ 2 มิ.ย. นี้

704

มิติหุ้น – STARK หรือบมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น แจ้งตลท.ว่า ในวันที่ 31 พ.ค. นี้ บริษัทจะจัดประชุมเจ้าหนี้หุ้นกู้จำนวน 5 ชุด มูลค่ารวม 9.1 พันล้านบาท เพื่อชี้แจงเหตุของการผิดนัดชำระหนี้ ประกอบด้วย 1.STARK239A มูลค่า 1,291.5 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน 2 ก.ย.66   2.STARK249A มูลค่า 949.5 ล้านบาท  ครบกำหนดไถ่ถอน 2 ก.ย.67  3.STARK245A มูลค่า 1,701.1 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน 12 พ.ค.67, 4. STARK255A มูลค่า 1,322 ล้านบาท ครบกำหนด 12 พ.ค.68 และ 5. STARK242A มูลค่า 3,934.3 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน 17 ก.พ.67

พร้อมกันนี้ STARK จะจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้อง ในวันที่ 2 มิ.ย.66 เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าของการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (Special Audit)  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ผ่านโปรแกรม Zoom ตาม Link ดังนี้  https://us02web.zoom.us/j/88608104415?pwd=ODNVRnVrTmx5R2loRExXMlZDL2VDZz09

 

 

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/

Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon

Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770

Tiktok : www.tiktok.com/