INOX กูรูแนะเก็งกำไรรับSentiment เชิงบวกจากราคา Nickelปรับขึ้น

232
มิติหุ้น – INOX โดย บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ระบุว่า ราคา Nickel ปรับตัวขึ้น 5% จากความคาดหวังเชิงบวกในการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางการจีน ถือเป็น Sentiment เชิงบวกต่อ INOX ที่ราคา Stainless ใมตลาดโลกมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกับ Nickel
ฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง เป็นเงินสดสุทธิ มีเงินสดในมือสูงถึง 0.25 บาท/หุ้น ขณะที่ Net net value (สินทรัพย์หมุนเวียน-หนี้สินทั้งหมด) สูงถึง 0.81 บาท/หุ้น เทียบกับราคาปัจจุบันที่ 0.71 บาท/หุ้น ถือว่า Downside จำกัดในเชิงของปัจจัยพื้นฐานเป็นอย่างมาก
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon