TM ชี้เทรนด์ผู้สูงอายุในประเทศพุ่ง สยายปีก”The Parents” สู่ Hub ดูแลผู้สูงอายุครบมิติระดับไฮคลาส โซนกรุงเทพฯตะวันออก

78

มิติหุ้น – นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ “TM” ผู้นำธุรกิจผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องมือแพทย์–อุปกรณ์ทางการแพทย์ใช้แล้วทิ้งในห้องผ่าตัด รวมถึงอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่สกัดจากสมุนไพร เปิดเผยว่า ปัจจุบันทิศทางของกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศไทย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี ซึ่งจากการคาดการณ์ผู้สูงอายุ (ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป) ในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นประมาณ 1 ล้านคนต่อปี แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ดูแลตัวเองได้ประมาณกว่า 8.5-9 แสนคน ขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องอาศัยการพึ่งพิง (ต้องการคนดูแล)ประมาณ 1 แสนคน และกลุ่มผู้สูงอายุที่ติดเตียง (ต้องการคนดูแลแบบ 100% ) อยู่ที่ประมาณ 5% หรือประมาณ 50,000 คน ดังนั้นเชื่อว่าต่อไปจากนี้ประเทศไทยจะมีจำนวนผู้สูงอายุ เฉลี่ยสะสมต่อปีเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน

ดังนั้นจากจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น สอดรับกับแผนการวางกลยุทธ์ของ TM และบริษัทในเครือ ทีเอ็ม เนิร์สซิ่ง แคร์ “TMNC” ที่ผลักดัน The Parents Nursing Home เพื่อให้บริการสำหรับผู้สูงอายุ ทั้งกลุ่มติดสังคมที่สามารถช่วยเหลือตัวเอง และผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงซึ่งต้องมีผู้ช่วยหรือดูแล รวมทั้งผู้สูงอายุที่ติดเตียง นอกจากผู้สูงอายุทั้ง 3 กลุ่มนี้แล้ว ยังให้บริการสำหรับผู้ป่วยทั่วไปกลุ่มอื่นๆ เช่น ผู้ที่ต้องการมาอยู่พักฟื้นหลังการผ่าตัด หรือหลังการคลอดบุตรเนื่องจาก The Parents Nursing Home มีแพทย์ผู้มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุ มีพยาบาล และนักบริบาลที่ผ่านหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะมาทำหน้าที่ดูแลตลอดเวลา

ในปัจจุบันสถานที่ดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศมากกว่า 4,000 แห่ง แต่ที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องยังไม่ครบทุกแห่ง ซึ่งก็ยังไม่เพียงพอกับการเพิ่มขึ้นของผู้สุงอายุขณะที่สถานพยาบาลดูแลผู้สูงอายุที่มีทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง มีเพียงไม่กี่แห่ง ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือสถานดูแลผู้สูงอายุ The Parents Nursing Home ซึ่งถือเป็นสถานพยาบาลดูแลผู้สูงอายุที่ติด 1 ใน 5 ที่มีความครบวงจรที่สุดในประเทศไทย และถือว่าเป็นHUB ของภูมิภาคในการให้บริการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรทุกมิติในโซนกรุงเทพฯ ตะวันออก

ด้าน นพ.นพดล นพคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิ่งแคร์ จำกัด ในฐานะ ผู้ดำเนินการสถานดูแลผู้สูงอายุ The Parents Nursing Home กล่าวเพิ่มว่า สำหรับการให้บริการ The Parents Nursing Home ในปัจจุบัน เปิดให้บริการแล้วจำนวน 50 เตียง และในอนาคตจะขยายเพิ่มขึ้นเป็น 90 เตียงในปี 2567 ตามแผนงานที่วางไว้ โดยในช่วง 6-7 เดือนที่ผ่านมา มีจำนวนผู้เข้ามารับบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเตรียมเปิดบริการเพิ่มขึ้น คือ การดูแลแบบ Day care เป็นการให้บริการแบบเช้าไปเย็นกลับ สำหรับผู้สูงวัยหรือประชาชนทั่วไป ด้วยกิจกรรมหลากหลายเพื่อช่วยรักษาไว้ซึ่งคุณภาพของกาย ใจ อารมณ์ และมิติสัมพันธ์ด้านสังคม รวมถึงการเพิ่มบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพ อาทิ เครื่องออกกำลังกาย ที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ ตลอดจนบุคคลทั่วไปก็สามารถใช้ได้ด้วย นอกจากนี้ยังเปิด ให้บริการฟื้นฟูการนอนหลับ ซึ่งล่าสุดอยู่ระหว่างการพิจารณาลงทุนให้บริการในรูปแบบสหคลินิกด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัด เพื่อต่อยอดสู่โรงพยาบาลด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัด โดยจะมีแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์แผนไทย และแพทย์แผนจีน เข้ามาร่วมดูแลอย่างใกล้ชิด

 จุดเด่นของ The Parents Nursing Home  คือมีความพร้อมในการดูแลทั้งกาย ใจ อารมณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อม รักษาไว้ซึ่งสายใยครอบครัว เนื่องจากเรามีบริการครบทุกมิติ สำหรับช่วยฟื้นฟูและบำบัดให้ผู้สูงอายุที่เข้ามาใช้บริการที่นี่ให้มีความสุข อาทิ มีห้องสันทนาการสำหรับทำกิจกรรม ทั้งจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาการ เรื่องสภาวะของร่างกาย เรื่องของกล้ามเนื้อ เรื่องการเคลื่อนไหว จัดกิจกรรมเข้าสังคม เพื่อสร้างสุขภาพจิตที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 “ปี 2567 มีแผนจะขยายเตียงเพิ่มเป็น 90 เตียง อีกทั้งจะเริ่มสร้างในส่วนของโรงพยาบาล Parents Hospital ขนาด 28 เตียง โดยจะมุ่งเน้นด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัด ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตทุกกลุ่มอายุ ร่วมกับการรักษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ แพทย์แผนจีน หน่วยไตเทียม ธาราบำบัด การบริบาลนักกีฬา บริบาลคุณแม่หลังคลอด ผู้ป่วยออฟฟิศซินโดรม สปา สามารถรองรับรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง, หลังผ่าตัดกระดูกและข้อ, หลังผ่าตัดใหญ่ทั่วไป และให้บริการแบบ wellness สำหรับผู้ที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพให้แข็งแรง คาดว่าภายในช่วงต้นปี 2568 จะสามารถเปิดให้บริการได้อย่างเป็นทางการ ซึ่งจะทำให้รองรับกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปและผู้สูงอายุวงกว้างขึ้น และคาดว่าจะสามารถรองรับกลุ่มลูกค้าต่างชาติที่ต้องการมาอยู่ บำบัดฟื้นฟูสุขภาพในประเทศไทย”

จากจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความต้องการนักบริบาลก็เพิ่มขึ้นตาม แต่ทั้งนี้ต้องยอมรับว่า  ปัจจุบันนักบริบาลทั่วประเทศ มีเพียงประมาณ 30,000-40,000 คน แต่ที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย มีเพียงหลักพันคนต่อปีเท่านั้น ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ดังนั้น โรงเรียนการบริบาล The Parents Nursing Care School เข้ามาตอบโจทย์นักบริบาลในขณะนี้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งเราดำเนินการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ ป้อนให้กับสังคมและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ทั้งนี้บุคลากรที่ผ่านการอบรม The Parents Nursing Care School จะก้าวสู่การเป็นนักบริบาลที่มีคุณภาพ สำหรับดูแลผู้สูงอายุทั่วไป และยังเป็นนักบริบาลประจำที่ The Parents Nursing Home  และ The Parents Hospital

อย่างไรก็ตาม จากกลยุทธ์ขยายการให้บริการดังกล่าว จะทำให้ในปี 2568 เป็นต้นไป The Parents จะมีบริการที่ครบวงจรทุกมิติ ทั้งสถานพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ โรงเรียนการบริบาล  ภัตตาคาร และโรงพยาบาลด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัด รวมถึงแผนที่เตรียมขยายการต่อยอดสู่ธุรกิจ Senior Resident โครงการรูปแบบให้เช่าระยะยาว ซึ่งจะถูกออกแบบมาตอบโจทย์สำหรับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุทั่วไป หรือวัยเกษียณ ที่ชอบอิสระยังมีสุขภาพแข็งแรง กระฉับกระเฉง และสามารถดูแลตนเองได้ ซึ่ง Senior Resident จะมีคนดูแลใช้บริการด้านสุขภาพ โภชนาการ และกิจกรรมทางสังคม ดังนั้นมองว่าธุรกิจนี้จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของสังคมผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon