CHIC “ศินีนา ปัทมสัตยาสนธิ” ตัดขายหุ้นทิ้ง 3.68% เหลือถือ 4.42%

283

มิติหุ้น – บมจ.ชิค รีพับบลิค หรือ CHIC แจ้งตลท.ว่า นางสาวศินีนา ปัทมสัตยาสนธิ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่ 5 ของ CHIC หรือบมจ.ชิค รีพับบลิค ได้จำหน่ายหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 4 ก.ค. 66  จำนวน 3.68% จากเดิมที่ถือหุ้นอยู่ 8.10% ภายหลังจากการจำหน่ายหุ้นทำให้ นางสาวศินีนา ปัทมสัตยาสนธิ ถือหุ้นที่เหลือ จำนวน 4.42% และยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่ 5 เช่นเดิม

 

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/

Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon

Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770

Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon