TEGH ร่วมงานเสวนา The 1st SET International Conference on Family Business

126

มิติหุ้น – คุณสินีนุช โกกนุทาภรณ์ (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์  จำกัด (มหาชน) (TEGH) ร่วมงานเสวนา The 1st SET International Conference on Family Business: “Family Business in the Changing World” ธุรกิจครอบครัวจะก้าวทันความเปลี่ยนแปลง เพื่อสืบทอดอย่างยั่งยืนได้อย่างไรโดยได้ร่วมแชร์มุมมอง แนวคิด  เพื่อไขโจทย์ธุรกิจครอบครัวที่ต้องปรับตัวให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง รวมถึงการบริหารทรัพย์สินและการสร้างความมั่งคั่ง ซึ่งงานดังกล่าว จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon