บอร์ด B ไฟเขียวออก B-W8 แจกฟรีผู้ถือหุ้นสัดส่วน 3 ต่อ 1 กำหนด XW 8 ก.ย.นี้

577

มิติหุ้น – บอร์ด “บี จิสติกส์” ไฟเขียวออกวอร์แรนท์ B-W8 จำนวน 8,074 ล้านหน่วย แจกฟรีผู้ถือหุ้นเดิม สัดส่วน 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 วอร์แรนท์ พร้อมออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 8,074 ล้านหุ้น ไว้รองรับการใช้สิทธิ เตรียมขึ้น XW 8 ก.ย.นี้ กำหนดอัตราการใช้สิทธิ 1:1 ราคาใช้สิทธิ 0.10 บาท  เตรียมชงผู้ถือหุ้นอนุมัติวันที่ 6 ตุลาคม 2566

ดร.ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ B หนึ่งในผู้นำในการให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 8 หรือ B-W8 จำนวนไม่เกิน 8,074 ล้านหน่วย จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตรา 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า

นอกจากนี้ ยังมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 833.64 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 18,089.72 ล้านบาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,225.95 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 6 (B-W6) ซึ่งพ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2566

พร้อมกันนี้คณะกรรมการบริษัท ยังได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 5,490.32 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่  23,580.04 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 8,074 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 (B-W8)  โดย B-W8 มีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 0.10 บาท

“การออกวอร์แรนท์ แจกฟรีให้กับผู้ถือหุ้นในครั้งนี้  เป็นการเตรียมความพร้อมเรื่อเงินทุนรองรับการขยายกิจการในอนาคต และถ้าธุรกิจของกลุ่ม B เติบโตอย่างแข็งแกร่ง  มีกำไรต่อเนื่อง ผู้ถือหุ้นก็มี โอกาสที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพวอร์แรนท์ เป็นหุ้นสามัญได้ในราคาที่จูงใจ  ขณะที่บริษัทก็ได้รับเงินทุนจากการแปลงสภาพด้วย “ ดร.ปัญญา กล่าว

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ วันที่ 11 กันยายน 2566 (ขึ้น XW 8 ก.ย.) และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ในวันเดียวกัน เพื่อขออนุมัติมติดังกล่าว ในการประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 6 ตุลาคม 2566

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon