CPFC จับมือพันธมิตรในเครือฯ ปักธง! เป็นโลจิสติกส์พาร์คใหญ่ แห่งแรกในจังหวัดลำพูนภายในปี 2570

225

มิติหุ้น – นางสาวปพิตชญา สุวรรณดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ฟิวเจอร์ ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า “CPFC” ก่อตั้งขึ้นโดยมุ่งเน้นพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ โครงการรอบสถานีระบบขนส่งสาธารณะ และศูนย์กระจายสินค้า โดยได้นำวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ทั้งด้านเทคโนโลยีและความยั่งยืนมาใช้ในการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าแห่งแรกของบริษัทที่ลำพูน โครงการลำพูนดิสทริบิวชั่นเซ็นเตอร์ได้ออกแบบและก่อสร้างภายใต้รูปแบบ  built-to-suit  เพื่อให้ตรงตามความต้องการใช้งานของกลุ่มธุรกิจรีเทลของเครือฯ ได้แก่ Makro Lotus’s และ CPF โดยนำนวัตกรรมด้านการออกแบบและก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักการใช้งานและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนจากแผงโซลาร์เซลล์ รวมถึงการออกแบบพื้นที่ และเลือกวัสดุโครงสร้างอาคารพร้อมทั้งนวัตกรรมที่ช่วยควบคุมคุณภาพสินค้า และสามารถรองรับการจัดเก็บและกระจายสินค้าทุกประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารสดและอาหารแห้งชนิดต่างๆ รวมถึงอาหารแช่เย็นและแช่แข็ง เป็นต้น โดยมี All Now ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจรเป็นผู้บริหารจัดการระบบคลังสินค้าและขนส่งที่ได้มาตรฐานนี้’

นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย กล่าวว่า “โครงการลำพูนดิสทริบิวชั่นเซ็นเตอร์ นับเป็นศูนย์กระจายสินค้าที่ครบวงจรที่สุดแห่งแรกของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่เป็นการประสานพลังของกลุ่มธุรกิจในเครือ ด้วยทำเลที่ตั้งในจังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในภาคเหนือ และใกล้แหล่งผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ ศูนย์กระจายสินค้าแห่งนี้จะช่วยสนับสนุนการกระจายสินค้าเกษตรของเกษตรกรในภาคเหนือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคผ่านการสร้างงานในท้องถิ่น  โดยจะสามารถกระจายสินค้าไปยังสาขาของโลตัสทั่วภาคเหนือ ส่งมอบสินค้าคุณภาพสูงถึงมือลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ลูกค้ารู้สึกดีดีทุกวัน ที่โลตัส”

นายธเนศ พิริย์โยธินกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออลล์ นาว กรุ๊ป กล่าวว่า “การร่วมผนึกกำลังครั้งนี้ ทางออลล์ นาว รับบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการคลังกระจายสินค้าและโลจิสติกส์แบบครบวงจร เพื่อตอบสนองการเติบโตของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกในเครือฯ รวมทั้งธุรกิจเกษตรและอื่นๆ ในพื้นที่ภาคเหนือ การดูแลคลังสินค้าครอบคลุมถึงสินค้าอุณหภูมิปกติ และสินค้าสดแช่เย็น-แช่แข็ง โดย ออลล์ นาว มีความเชี่ยวชาญและทีมงานพร้อมประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในการดูแลบริหารจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้าไปทั่วประเทศ ผมเชื่อว่า การจับมือร่วมกันครั้งนี้ ออลล์ นาว มองว่าเป็นก้าวสำคัญที่จะร่วมกันยกระดับศักยภาพ ทางด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ทางภาคเหนือ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจค้าปลีกในอนาคต และ ออลล์ นาว ก็พร้อมที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำของตลาดโลจิสติกส์ในประเทศไทย” นายธเนศ กล่าว

นายศรัณย์พงศ์ จิตรจง รองผู้อำนวยการฝ่าย Supply chain บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ศูนย์กระจายสินค้าโครงการลำพูนดิสทริบิวชั่นเซ็นเตอร์จะช่วยสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ และพัฒนาสินค้าเกษตร ด้วยการเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าเกษตรจากภาคเหนือถึงมือลูกค้าทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคงความสดใหม่ ตอกย้ำเป้าหมายการเป็นผู้นำอาหารสดของแม็คโคร และด้วยแนวคิดการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้พลังงานสะอาด และนวัตกรรมในการควบคุมคุณภาพสินค้า สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจเคียงข้างลูกค้า คู่ค้า และชุมชนอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของซีพี แอ็กซ์ตร้า ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัย การบริหารระบบซัพพลายเชน และการจัดส่งสินค้า เพื่อรองรับการเติบโตของสินค้าเกษตร อาหารสด อาหารแช่เย็น อาหารแช่แข็ง สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงเพิ่มโอกาสและช่องทางกระจายสินค้าผ่านศูนย์กระจายสินค้าที่ใกล้แหล่งผลิต ช่วยรักษาคุณภาพ ลดต้นทุนให้เกษตรกร รวมถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับชุมชนในท้องถิ่น ทั้งหมดนี้สอดคล้องกับแนวคิดการทำธุรกิจที่จะเติบโตเคียงข้างชุมชนและสังคมไทยอย่างยั่งยืน”

นายทวิช ทัฬหะกาญจนากุล ผู้อำนวยการโลจิสติกส์และศูนย์กระจายสินค้า CPFGS กล่าวว่า “ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CPFGS เป็นบริษัทในกลุ่มของซีพีเอฟ เราเป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และอาหาร รวมทั้งกิจการร้านอาหารและธุรกิจขนมสัตว์เลี้ยง โครงการลำพูนดิสทริบิวชั่นเซ็นเตอร์ จะช่วยส่งเสริมให้เราส่งมอบอาหารที่ สะอาด ปลอดภัย รสชาติอร่อย และมีโภชนาการที่ดีต่อร่างกาย แก่ลูกค้าในเขตภาคเหนือได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการที่เติบโตของลูกค้าในเขตภาคเหนือ เราได้ร่วมกันใช้ศักยภาพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของธุรกิจในเครือเพื่อให้ลูกค้าได้ประโยช์นสูงสุด”

โครงการลำพูนดิสทริบิวชั่นเซ็นเตอร์ ตั้งอยู่บนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ต. บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน บนพื้นที่กว่า 90 ไร่ โดยแบ่งการพัฒนาโครงการออกเป็น 2 เฟส โดยเฟสแรกจะเป็นศูนย์กระจายสินค้าครบวงจร มีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมเปิดใช้งานในไตรมาส 2 ปี 2567 และเฟสที่ 2 จะพัฒนาเป็นส่วนต่อขยายศูนย์กระจายสินค้า เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกในเครือ พร้อมทั้งจะเป็นพื้นที่พาณิชย์ เพื่อตอบสนองการขยายตัวของเมืองลำพูน และทำให้เป็นโลจิสติกพาร์คที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของเครือเจริญโภคภัณฑ์ และจะเป็นต้นแบบโมเดลด้านโลจิสติกส์ที่สำคัญของเครือฯ ทั้งด้านเทคโนโลยีและความยั่งยืน

 

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon