TPOLY คว้างานก่อสร้างอาคาร รพ.กรุงเทพ เชียงใหม่ เฟส 2 มูลค่า 205 ลบ.

83

มิติหุ้น – นายปฐมพล สาวทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยโพลีคอนส์ หรือTPOLY เปิดเผยว่า บริษัทได้รับงานก่อสร้างใหม่ คือ โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ เฟส 2 กับทางบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ จํากัด มีมูลค่า 205 ล้านบาท ซึ่งมีระยะเวลาก่อสร้าง 730 วัน

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon