กองทรัสต์ SRIPANWA จ่ายเงินปันผลมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท

74

มิติหุ้น – นายสงกรานต์ อิสสระ  กรรมการ บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จำกัด เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ กันยายน 2566 บริษัทฯมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (SRIPANWA) จากผลการดำเนินงานในช่วงต้นปี 2566 ในอัตราหน่วยละ 0.1792 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,008,268.80 บาท โดยบริษัทฯกำหนดจ่ายประโยชน์ตอบแทนในวันที่ 11 ตุลาคม 2566  ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์

 

หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลง มีจำนวนนักท่องเที่ยวเริ่มกลับเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตประมาณ 80% เมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ถึงแม้ว่าตัวเลขจะยังไม่เท่ากับจำนวนนักท่องเที่ยวในปี 2562 แต่ก็นับว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นสัญญาณที่ดีต่อภาคธุรกิจท่องเที่ยวที่เริ่มมีการฟื้นตัวทั้งกลุ่มโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร สายการบิน การขนส่งและรถโดยสาร ไปจนถึงแรงงานที่อยู่ในภาคการท่องเที่ยว รวมถึงการเปิดประเทศของไทยที่มีความปลอดภัยและได้รับการยอมรับจนสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้จากทั่วทุกมุมโลกได้” นายสงกรานต์ กล่าว

 

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon

 

ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตถือเป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวปักหมุดเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว สถานการณ์การท่องเที่ยวภูเก็ตจึงดีขึ้นอย่างมาก โรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต ในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา ก็ได้รับการตอบรับ จากการกลับมาเข้าพักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ส่งผลให้อัตราการเข้าพักเริ่มกลับมาปรับตัวสูงขึ้น และมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปลายปี โดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซีย อินเดีย รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย กลุ่มตะวันออกกลาง และจีน ขณะที่ภาครัฐได้ประกาศอนุมัติฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวจีนและคาซัคสถานชั่วคราว 5 เดือน (ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ 25 ก.ย. 66 – 20 ก.พ. 67) จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันภาคการท่องเที่ยวไทย เนื่องจากจะทำให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกมากขึ้นจากการไม่ต้องขอวีซ่า และคาดว่ามาตรการนี้จะช่วยกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวไทยได้มากกว่ามาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม โดยมองเป็นประเด็นบวกต่อกลุ่มท่องเที่ยว  และมั่นใจว่าจากปัจจัยต่างๆ เหล่านี้จะส่งผลให้ผลการดำเนินงานของโรงแรมมีการเติบโตได้ตามเป้าหมาย

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon