ออมสินร่วมภาคี น้อมรำลึกวันพระราชทานธงชาติไทย

119

มิติหุ้น – นายโชคชัย คุณาวัฒน์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและวางพานพุ่มน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ซึ่งดำรงความเป็นเอกลักษณ์และความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยมาจนปัจจุบัน โดยมี พล.ต.ท.อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร กรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายเชื้อพร รังควร รองเลขาธิการมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา และ รศ.ดร.ชัชพล ไชยพร รองประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ รวมทั้ง ผู้แทนจากสำนักงานเขตปทุมวัน พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี วชิราวุธวิทยาลัย และสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ร่วมวางพานพุ่ม ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนลุมพินี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566

ธงชาติ เป็นสัญลักษณ์สำคัญอันแสดงถึงความเป็นชาติ ซึ่งประเทศไทยมีการใช้ธงชาติมานานนับร้อยปี และมีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องกระทั่งเป็น “ธงไตรรงค์” สีแดง ขาว น้ำเงิน ดังเช่นปัจจุบัน โดยธงชาติไทย ในแต่ละยุคสมัยมีบทบาทสำคัญต่อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ที่คนรุ่นหลังควรศึกษาและเรียนรู้ รัฐบาลจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็น “วันพระราชทานธงชาติไทย” (Thai National Flag Day) เพื่อระลึกถึงความเป็นมาของธงชาติไทย โดยเริ่มปีแรกในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560

 

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon