EA เดินหน้าออกเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มูลค่า 9.87 พันลบ.

78

มิติหุ้น – นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ หรือEA เปิดเผยว่า บริษัทได้ดำเนินการออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 2/66 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จำนวน 3 ชุด มูลค่ารวมทั้งสิ้น 9,866 ล้านบาท โดยเป็นการเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป มีวัตถุประสงค์เพื่อชำระคืนหนี้เดิม หรือให้สินเชื่อเช่าซื้อรถโดยสารไฟฟ้า

จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี มูลค่า 4,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.2% ครบกำหนดไถ่ถอน 29 ก.ย.67, ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี มูลค่า 3,095.7 ล้านบาท ดอกเบี้ย 3.7% ครบกำหนดไถ่ถอน 29 ก.ย.69 และชุดที่ 3 อายุ 5 ปี มูลค่า 2,770.3 ล้านบาท ดอกเบี้ย 4.1% ครบกำหนดไถ่ถอน 29 ก.ย.71

ทั้งนี้ การออกเสนอขายหุ้นกู้ทั้ง 3 ชุดข้างต้น บริษัทจะชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน และมีอันดับเครดิต A- โดยบริษัท ทริสเรทติ้งจำกัด สำหรับผู้จัดการจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย, บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด(มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงมีนายทะเบียนและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ คือ ธนาคารไทยพาณิชย์

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon