สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยเข้าร่วมการประชุมการประชาสัมพันธ์อาเซียน

32

มิติหุ้น – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย มอบหมายให้ ดร. ณัฐบูรณ์ พรรัตนเจริญ เป็นผู้แทนสมาคมฯ และประเทศไทย เข้าร่วมงาน การประชุมการประชาสัมพันธ์อาเซียนครั้งที่ 4 (The 4th ASEAN International PR Conference) ที่นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

การประชุมในหัวข้อ “การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเพื่ออาเซียนที่ยั่งยืนและเป็นธรรม” จัดขึ้นโดยเครือข่ายประชาสัมพันธ์อาเซียน (ASEAN Public Relations Network – APRN) ร่วมกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์เวียดนาม (Vietnam Public Relations Network – VNPR) โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมการท่องเที่ยวโฮจิมินห์ซิตี้ และพันธมิตรทั่วโลก

ดร. ณัฐบูรณ์ ยังได้รับเชิญให้บรรยายในหัวข้อ “การเสริมศักยภาพประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ประเทศ – Empower PR to heighten the country image” ให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์ นักการตลาด นักสื่อสาร และนักวิชาการ จากหลากหลายภูมิภาคของโลก ซึ่งเน้นถึงความสำคัญของประชาสัมพันธ์ในการช่วยเหลือประเทศในการสร้างและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในเวทีโลก นอกจากนี้ ดร.ณัฐบูรณ์ ยังได้รับรางวัล PR Excellence Awards – Best PR Practitioner ในสาขาผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ที่ดีที่สุด ระดับทอง อีกด้วย

การประชุมประชาสัมพันธ์อาเซียน เป็นเวทีที่สำคัญสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์จากทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การประชุมยังได้ครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง รวมถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสร้างและบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนความท้าทายและโอกาสในการทำงานในภูมิทัศน์ประชาสัมพันธ์อาเซียน

นอกจากนี้ ประเด็นสำคัญอื่นๆ ที่มีการตอกย้ำในที่ประชุม คือ ความสำคัญของประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตลอดจนเรื่องความยากจนและความไม่เท่าเทียมในสังคม

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon