ธ.ทิสโก้ จับมือ สมิติเวช จัดกิจกรรม “SECRET of Wealth SECRET of DNA”  

55

มิติหุ้น – ธนาคารทิสโก้ และโรงพยาบาลสมิติเวช ในฐานะพันธมิตรด้านการตลาด จัดกิจกรรม “SECRET of Wealth SECRET of DNA” ให้ความรู้การวางแผนป้องกันความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่ายสุขภาพ และการลงทุนด้านสุขภาพด้วยนวัตกรรมการตรวจยีน ให้กับลูกค้า TISCO Wealth และ สมาชิก VIP SAMITIVEJ โดยมี นายพิชา รัตนธรรม  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (ที่สองจากซ้าย) และ นพ.นิธิวัฒน์ กิจศรีอุไร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สมิติเวช สุขุมวิท (ที่สามจากซ้าย) ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท  

ภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นพ.โอบจุฬ ตราชู อายุรแพทย์และแพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชพันธุศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์พันธุศาสตร์สมิติเวช (ที่สี่จากซ้าย) พูดคุยในหัวข้อ SECRET OF DNA ลงทุนด้านสุขภาพ ป้องกันก่อนเกิดโรค กับนวัตกรรมการตรวจยีน และนายณัฐกฤติ เหล่าทวีทรัพย์ ผู้อำนวยการอาวุโสที่ปรึกษาการลงทุนทิสโก้เวลธ์ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (ที่หนึ่งจากซ้ายให้ความรู้ในข้อ SECRET OF Wealth วางแผนคุ้มครองความมั่งคั่งด้วยประกันสุขภาพและประกันโรคร้ายแรง 

พร้อมกันนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมประเมินความเสี่ยงโรคทางพันธุกรรม Family Tree  ประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด Thai CV Rick Score ตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกายให้ผู้ร่วมงานทุกท่านอีกด้วย

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon