บอร์ด CRC ไฟเขียวยืดเวลาโครง EJIP อีก 3 ปี สิ้นสุด 31 มี.ค.70

53

มิติหุ้น – บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น หรือCRC แจ้งตลท.ว่า บอร์ดบริษัทได้มีมติให้ต่ออายุโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (โครงการ EJIP) อีกเป็นระยะเวลา 3 ปี หรือสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.70 จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.67 ทั้งนี้สาระสําคัญอื่นของโครงการ EJIP ยังคงเดิม

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon