GULF ขายไฟโซลาร์ฟาร์มให้กฟผ. 12 โครงการ 649.31 MW

265

มิติหุ้น – นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ หรือGULF เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทย่อยที่ถือหุ้นผ่านบริษัท กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จำกัด ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า จำนวน 12 โครงการ ขนาดกำลังผลิตรวม 649.31 เมกะวัตต์ กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นระยะเวลา 25 ปี เพื่อพัฒนาและดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน ซึ่งมีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ ระหว่างปี 67 -68

ทั้งนี้ การซื้อขายไฟ้ฟ้าดังกล่าว ประกอบด้วย บริษัท แสงไทยพลังงาน จำกัด โครงการประเภทแบบติดตั้งบนดิน กำลังผลิต 58 เมกะวัตต์ กำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ปี 67, บริษัท พลังงานรุ่งเรือง จำกัด โครงการประเภทแบบติดตั้งบนดิน กำลังผลิต 54 เมกะวัตต์ กำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ปี 67, บริษัท สุริยาพัฒน์ จำกัด โครงการประเภทแบบติดตั้งบนดิน กำลังผลิต 48 เมกะวัตต์ กำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ปี 67, บริษัท แสงพัฒน์ พลังงาน จำกัด โครงการประเภทแบบติดตั้งบนดิน กำลังผลิต 58.7 เมกะวัตต์ กำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ปี 68, บริษัท ไทยพัฒน์ โซล่า จำกัด โครงการประเภทแบบติดตั้งบนดิน กำลังผลิต 51 เมกะวัตต์ กำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ปี 68, บริษัท สกาย เพาเวอร์ จำกัด โครงการประเภทแบบติดตั้งบนดิน กำลังผลิต 48 เมกะวัตต์ กำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ปี 68

และบริษัท อีสาน กรีน เทค จำกัด โครงการประเภทแบบติดตั้งบนดิน กำลังผลิต 37.8 เมกะวัตต์ กำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ปี 68, บริษัท ราชา โซล่า จำกัด ประเภทแบบติดตั้งบนดิน กำลังผลิต 37.8 เมกะวัตต์ กำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ปี 68, บริษัท บรีชแอนด์ไซน์ เพาเวอร์ จำกัด โครงการประเภทติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน กำลังผลิต 75 เมกะวัตต์ กำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ปี 67, บริษัท ดวงตะวันพลังงาน จำกัด โครงการประเภทติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน กำลังผลิต 60 เมกะวัตต์ กำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ปี 67, บริษัท เอ็นเนอร์ยี เฟิร์ส จำกัด โครงการประเภทติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน กำลังผลิต 61 เมกะวัตต์ กำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ปี 68, บริษัท พัฒนาโซล่า จำกัด โครงการประเภทติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน กำลังผลิต 60 เมกะวัตต์ กำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ปี 68

นอกจากนี้ โครงการทั้ง 2 ประเภท มีอัตราจำหน่ายไฟฟ้ารูปแบบ FiT ที่ 2.1679 บาทต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง และ2.8831 บาทต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง สำหรับการพัฒนาโครงการข้างต้น เป็นไปตามแผนของบริษัท ที่จะมุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนๆม่ต่ำกว่า 40% ภายในปี 78 ซึ่งในอนาคตข้างหน้าคาดว่าจะเข้าลงนามสัญญาเพิ่มเติม สำหรับโครงการที่มีเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 69 – 73

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon