ประธาน กสทช. ร่วมกับ กสทช. พลตำรวจเอก ดร. ณัฐธร เพราะสุนทร และนายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รสทช. (ยก.) รก. ลสทช. ร่วมประชุมหารือทวิภาคีกับ 3 หน่วยงานกำกับดูแลคู่ภาคี อันได้แก่ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ราชอาณาจักรบาห์เรน และสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างการเข้าร่วมการประชุม International Regulators Forum (IRF) 2023 ณ เมืองโคโลญจ์ สหพันธรัฐเยอรมนี

67

มิติหุ้น – ประธาน กสทช. ร่วมกับ กสทช. พลตำรวจเอก ดร. ณัฐธร เพราะสุนทร และ นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รสทช. (ยก.)รก. ลสทช. ร่วมประชุมหารือทวิภาคีกับ 3 หน่วยงานกำกับดูแลคู่ภาคี อันได้แก่ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ราชอาณาจักรบาห์เรน และสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างการเข้าร่วมการประชุม International Regulators Forum (IRF) 2023 ณ เมืองโคโลญจ์ สหพันธรัฐเยอรมนี

ประธาน กสทช. ร่วมกับ กสทช. พลตำรวจเอก ดร. ณัฐธรฯ และ รสทช. (ยก) รก. ลสทช. ประชุมหารือทวิภาคีระหว่างสำนักงาน กสทช. และผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานกำกับดูแล 3 ประเทศ ได้แก่ Ms. Yolisa Kedama, Acting Chairman จากหน่วยงาน Independent Communications Authority of South Africa (ICASA) แห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ Mr. Philip Marnick, Director General จากหน่วยงาน Telecommunications Regulatory Authority (TRA) แห่งราชอาณาจักรบาห์เรน และ Ms. Aileen Chia, Deputy Chief Executive and Director-General for Telecoms & Post จากหน่วยงาน Infocomm Media Development Authority (IMDA) แห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์

ทั้ง 3 หน่วยงานเป็นหน่วยงานคู่ภาคีของสำนักงาน กสทช. ที่ได้มีการริเริ่มความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรมครั้งแรก โดยได้มีการเห็นพ้องร่วมกันที่จัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2567 ดังนั้น การประชุมร่วมกันในครั้งนี้จึงโอกาสอันดีในการพบปะและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน โดยในระหว่างการประชุมฯ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเบื้องต้นถึงการวางแผนการดำเนินการร่วมกันภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการพัฒนานโยบายการกำกับดูแลและการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัลของแต่ละประเทศ

ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานกำกับดูแลทั้ง 3 ประเทศ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบปะกับประธาน กสทช. และผู้บริหารระดับสูงจากสำนักงาน กสทช. โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสำนักงาน กสทช. และหน่วยงานของตนจะสามารถลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกันได้ในอนาคตอันใกล้ เพื่อสานต่อความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ต้องการเป็นพันธมิตรเพื่อพัฒนา Product ใหม่ๆ กับทาง KBTG สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.kbtg.tech

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon