กสทช. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลแพลตฟอร์มยกระดับสิทธิและความเท่าเทียมของคนพิการ

140
มิติหุ้น  – ศาสตราจารย์คลินิก นพ. สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช.พร้อมด้วย กสทช. นายต่อพงศ์ เสลานนท์ และนายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการ เลขาธิการ กสทช. เปิดเวทีการประชุม International Symposium on Digital Inclusion เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม Eastin Grand Hotel แสดงจุดยืนสนับสนุนและส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลของคนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะคนพิการ
การประชุมครั้งนี้เป็นการแสดงจุดยืนของ กสทช. ที่ยึดมั่นในหลักการการส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิของคนพิการผ่านการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนให้โครงข่ายโทรคมนาคมของไทยมีความพร้อมต่อการรับรองและสนับสนุนนวัตกรรมใหม่ ๆ สำหรับการช่วยเหลือคนพิการ (assistive technology) ซึ่งการจัด International Symposium on Digital Inclusion ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการครั้งสำคัญในการแสดงเจตนารมณ์ของ กสทช. ที่ยึดมั่นต่อการสร้างความเท่าเทียมและทั่วถึงแก่คนทุกคน
International Symposium on Digital Inclusion ได้รับเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็นปาฐกและวิทยากรมากมาย ได้แก่ คุณมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา และอดีตสมาชิกคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Committee on the Rights of Persons with Disabilities – CRPD) คุณเสาวลักษณ์ ทองก๊วย สมาชิกคณะกรรมการ CRPD คนปัจจุบัน ผู้แทนจาก ETDA ผู้แทนจากกระทรวง Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC) ประเทศญี่ปุ่น ผู้แทนจาก OFCOM สหราชอาณาจักร รวมถึงแขกผู้มีเกียรติจากนานาประเทศ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
“ในจุดหนึ่งของชีวิต คนเราจะมีช่วงที่จะต้องประสบกับสภาพความพิการ การสนับสนุนการเข้าถึง (accessibility) สำหรับคนพิการ จึงไม่ใช่เฉพาะเรื่องของคนพิการเท่านั้น หากแต่เป็นเรื่องของเราทุกคน การสนับสนุน Digital Inclusion จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง” ประธาน กสทช. กล่าว
การประชุม International Symposium on Digital Inclusion จะจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2566 โดยจะมีการอภิปรายในเรื่องของเทคโนโลยี Assistive Technology รูปแบบใหม่ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการให้สามารถแสดงศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่มากขึ้น ความสำคัญในการสนับสนุนสิทธิ รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งองค์กรระหว่างประเทศ หน่วยงานข้ามชาติ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อส่งเสริมคนพิการเพื่อการเข้าถึง

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon