คุณาลัย “KUN”คว้า CGR ระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ”

75

มิติหุ้น  –  บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ “KUN” ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) อยู่ในระดับ ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent ) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดย นางประวีรัตน์ เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร KUN ระบุว่า เป็นการสะท้อนถึงการขับเคลื่อนทางธุรกิจที่พัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้บริษัทฯมีผลประกอบการ ที่เติบโตอย่างมั่นคง ซึ่งสอดรับกับเจตนารมณ์ของบริษัทฯที่มุ่งพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล ทั้ง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG) โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ ภายใต้ความมุ่งมั่น ทุ่มเท สร้างคุณค่า ให้กับบริษัทฯ เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ให้สมกับการเป็นหนึ่งในผู้นำพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล และความ “คุ้มค่า น่าซื้อ” ในทุก ๆ โครงการของคุณาลัย

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon