EXIM BANK ตั้ง ”นันดา เลิศศักดิ์ธนกุล” นั่งผู้บริหารฝ่ายการตลาด SME

112

มิติหุ้น – EXIM BANK แต่งตั้งนางนันดา เลิศศักดิ์ธนกุลเป็นผู้บริหารฝ่ายการตลาดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีผล 1 .. 66

       ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้ง นางนันดา เลิศศักดิ์ธนกุล เป็นผู้บริหารฝ่ายการตลาดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดูแลงานสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีศักยภาพให้สามารถเริ่มต้นหรือขยายธุรกิจส่งออกให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

       นางนันดา จบการศึกษาปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต และปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานกับ EXIM BANK ตั้งแต่ปี 2540 เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ และผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายการตลาดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เมื่อปี 2564 และ 2566 ตามลำดับ

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon